Meny
Lukk

10 dager i bønn

Lenke til digital samling på Zoom hver kveld kl 18.30.

Meeting ID: 631 096 8054
Passcode: 6rq2Hy

Når du ber, kommer du i direkte kontakt med Gud. Paulus oppfordrer alle kristne til å be, og han vet av erfaring at bønnetemaene varier fra bekymringer til takk. «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk» (Filipperne 4:6).

Vi har mye å takke Gud for. Livet er en gave fra Gud. Hvis du lager en liste over alt du kan takke Gud for, kommer den til å bli lang.

Bønn er sunt. Det er sunt for den mentale helsen å takke Gud for alle hans gode gaver. Det gjør noe med oss i det daglige. Du blir rett og slett i bedre humør. En takknemlig holdning skaper positive ringvirkninger, som vil merkes både av deg selv og av folk i din nærhet.

Jesus takket ofte når han ba. Hele fjorten ganger i Det nye testamente leser vi om Jesus som takker Gud i bønn, eller ber takkebønnen.

«Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn» (Efeserne 5:20), skrev Paulus.

Når vi tenker over saken, vil vi sikkert komme på mange mennesker vi kan være takknemlige for at finnes i våre liv. Paulus kjente det slik da han skrev til menigheten i Filippi: «Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere» (Filipperne 1:3).

I Adventistkirken har vi en tradisjon med å invitere til et spesielt bønnefokus ved innledningen til et nytt når. Gjennom «Ti dager i bønn» blir troende over hele verden knyttet sammen i et fantastisk bønnefellesskap.

Vi har mange ting å takke Gud for. Men livet er ingen dans på roser. Vi møter utfordringer av mange slag. Det er en del av det å være menneske. Men Gud har makt til å hjelpe, og han oppfordrer oss til å be om hjelp, og gir oss samtidig et løfte: «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal gi meg ære» (Salmene 50:15).

Å be sammen med andre er en stor styrke. Vi deler både sorger og gleder. Og når Gud svarer på måter vi ikke kunne forestilt oss, må takken gå til ham.

«Når mange ber, vil takken for den nådige hjelp vi får, stige opp fra manges munn» (2 Korinterne 1:11).

Her på websiden vår har vi samlet ressurser til hjelp i forbindelse med «Ti dager i bønn».

Må Gud velsigne oss og forbause oss med spennende bønnesvar.