Meny
Lukk

Generalforsamlinger

Syvendedags Adventistkirken er en demokratisk organisasjon der menigheter er tilsluttet et distrikt, distriktene samhandler i Norge gjennom Den norske union, og unionen er tilsluttet Generalkonferansen, vårt verdensforbund. Hvert av disse nivåene er organisert som representative demokratiske organer. Delegater fra medlemsenhetene på hvert nivå fatter beslutninger om ledelse og drift.

Generalkonferansen

Generalkonferens i St. Louis, Missouri, USA

Hvert femte år møtes delegater fra hele verden til generalkonferanse.

Den norske unions delegater til INDY 2020

Den norske union har myndighet til å utpeke norske delegater til Generalkonferansen i Indianapolis.

Generalkonferansen åpen for publikum

Oppdatert informasjon.

Virtuell utstilling

Grunnet pandemien, blir utstillingshallen ved GC virtuell.

Den norske union

Delegater til DNUs generalforsamling

Dette er listen over delegater til DNUs generalforsamling på Tyrifjord videregående skole i tidsrommet 29. mai til 1. juni 2020.

Valgnemndas innstilling DNU

Liste over valgnemndas innstilling til embetsvalgte i DNU 2020-2025.

Protokoll og dokumenter DNU 2015

Hva ble bestemt i 2015? Det kan du lese i protokollen.

Nemnder ved DNUs generalforsamling

Innstillingsnemnda har foreslått vedtektsnemnd og nemnd til behandling av forslag.

Dokumenter til generalforsamlingen

Dokumentene til generalforsamlingene er samlet her.

Program 2022

Østnorsk distrikt

Valgnemndas innstilling ØND

Dette er innstillingen fra ØNDs valgnemnd.

Protokoll og dokumenter ØND 2015

Hva ble bestemt i 2015? Det kan du lese i protokollen.

Dokumenter til generalforsamlingen ØND

Generalforsamling, østnorsk distrikt 2022

Nordnorsk distrikt

Valgnemndas innstilling NND

Innstilling fra valgnemnda for Nordnorsk distrikt.

Protokoll og dokumenter NND 2015

Hva ble bestemt i 2015? Det kan du lese i protokollen.

Protokoll NND 2020

34. generalforsamling,

Personvalg NND 2020

Valgopservatørgruppen.

Dokumenter til generalforsamlingen NND

Vestnorsk distrikt

Protokoll og dokumenter VND 2015

Hva ble bestemt i 2015? Det kan du lese i protokollen.

Innstilling vestnorsk distrikt

Valgnenmndas innstilling VND.

Dokumenter til generalforsamlingen VND

Generalforsamling for Vestnorsk distrikt 2022