Lukk

Organisasjon og statistikk

Den lokale menigheten er den viktigste enheten innenfor vår kirke. Lokale kirker utnytter ressursene bedre når de er med i et fellesskap av menigheter. Adventistkirken har en vel utviklet organisasjon som hjelper menighetene med deres oppdrag.