Lukk
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Sabbatsskolen & Bibelstudier

Det er mye god litteratur som gir oss visdom og selvinnsikt, men vi tror at Bibelen er mer enn en god bok, for den er inspirert av Gud. Samtidig som Skriften er skrevet til meg personlig, blir den enda bedre hvis vi leser den sammen med andre. I Adventistkirken innbyr vi derfor til bibelsamtale hver sabbat, de fleste steder før gudstjenesten. Hvert år tar vi utgangspunkt i fire forskjellige temaer. Hvert tema går over tolv eller tretten uker og det blir utarbeidet studiehefter om det aktuelle temaet.