Meny
Lukk

Skoleelever

Her har vi samlet svar på mange spørsmål skoleelever har stilt oss tidligere. Vi håper at disse svarene vil være til god hjelp både for skoleelever og andre som vil lære mer om oss. Har du lyst til å snakke med noen av oss, er vi alltid villige til en prat. Ring til vår pressekontakt eller en av våre lokale pastorer. Lykke til med presentasjonen på skolen.

Sabbaten

Syvendedags adventister helligholder lørdagen. Det gjør de av gode grunner.

Abort, prevensjon og samliv

Adventistkirken tror på livets ukrenkelighet.

Krig og våpenbruk

«Du skal ikke slå i hjel» står det i 2. Mosebok 20,13. Det er et påbud adventister tar alvorlig. Vi er derfor pasifister. Vi ønsker ikke å delta i krig eller andre former for væpnet konflikt.

Adventistkirkens forhold til andre trossamfunn

Adventistkirken anerkjenner alle andre kristne.

Adventvekkelsen og skuffelsen i 1844

Tidlig på 1800-tallet var det en stor vekkelsesbevegelse i USA. Mange trossamfunn ble berørt av vekkelsen.

Adventistkirkens historie

Adventistenes historie starter med William Miller (1782 - 1849), en ganske alminnelig gårdbruker.

Rehabiliteringssenter

Adventister har alltid vært opptatt av god helse, og vi vil gjerne hjelpe andre til god helse.

Skole

Utdanning er viktig for adventister. Vi oppretter stadig nye skoler rundt omkring i verden, fra grunnskole til universitetsnivå.

Organisasjon

Syvendedags Adventistkirken i Norge er organisert slik at lokale menigheter er tilsluttet et regionalt, nasjonalt og internasjonalt fellesskap.

Hvor bor det flest adventister?

Syvendedags Adventistkirken er et internasjonalt kirkesamfunn med kraftig vekst.

De 28 trospunktene

Disse trospunktene uttrykker Syvendedags Adventistsamfunnets forståelse av Bibelen.

Jesu gjenkomst

Jesu gjenkomst er et av de trospunktene som er nevnt i Syvendedags Adventistsamfunnets navn.

Dåp i Adventistkirken

Syvendedags Adventistkirken praktiserer troendes dåp.

Helse

Mange mennesker er ikke bevisst verdien av god helse før helsa svikter.