Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Nemnder ved DNUs generalforsamling

Vedtektsnemnd DNU 2020-2025

  1. TEDs organisasjonssekretær
  2. DNUs organisasjonssekretær
  3. Miyuki Andvik (ØND)
  4. Bjørn Knutsen (VND) – videreføring fra forrige vedtektsnemnd
  5. Hilde Huru (NND)

Nemd som skal behandle forslag til vedtak under DNUs generalforsamling 2020

  1. Leo Swenson
  2. Birgit Philipsen
  3. Atle Haugen
  4. Robert Hansen

Alle har blitt spurt og sagt ja til de valgte og foreslåtte vervene.

Eventuelle innspill rettes til Innstillingsnemndas leder, Raafat Kamal, på rkamal@ted.adventist.org.