Lukk
Foto: Silja Leknes

Sønnen

4. Sønnen

Gud, den evige Sønn, ble menneske i Jesus Kristus. Ved ham ble alle ting skapt. Han åpenbarte Guds karakter og ga alle mennesker frelsens gave. Ved ham skal verden dømmes. Som sann Gud fra evighet til evighet ble han også sant menneske, Jesus Kristus. Han ble unnfanget ved Den hellige ånd og født av jomfru Maria. Han levde som oss og ble fristet som et menneske, samtidig som han var et fullkomment eksempel på Guds rettferdighet og kjærlighet. Ved sine mirakler åpenbarte han Guds kraft. I seg selv var han et bevis for at han var den Messias Gud hadde lovt. Frivillig led og døde han på korset for våre synder og i vårt sted. Han ble oppreist fra de døde og fór opp til himmelen for å gjøre tjeneste i den himmelske helligdom på våre vegne. Han skal komme tilbake i herlighet, denne gangen for å utfri sitt folk for godt og gjenopprette alle ting.

(Jesaja 53:4-6; Daniel 9:25-27; Lukas 1:35; Johannes 1:1-3, 14; 5:22; 10:30; 14:1-3, 9, 13; Romerne 6:23; 1 Korinterbrev 15:3-4; 2 Korinterbrev 3:18; 5:17-19; Filipperne 2:5-11; Kolosserne 1:15-19; Hebreerne 2:9-18; 8:1-2).