Lukk
Foto: Silja Leknes

Treenigheten

2. Treenigheten

Det er én Gud: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, en enhet av tre personer i evig sameksistens. Gud er udødelig, allmektig og allvitende. Han står over alt og er allestedsnærværende. Gud er uendelig og står utenfor rekkevidden av menneskelig fatteevne. Likevel er han kjent, for han har åpenbart seg selv. Gud som er kjærlighet, er for evig verdig at hele skapningen tilber, opphøyer og tjener ham.

(1 Mosebok 1:26; 5 Mosebok 6:4; Jesaja 6:8; Matteus 28:19; Johannes 3:16; 2 Korinterbrev 1:21-22; 13:13; Efeserne 4:4-6; 1 Peter 1:2).