Meny
Lukk

Sabbatsskolen

25
feb

8. Betydningen av en positiv visjon

Tekstene

Oversikt

Alle mennesker ser ut til å ha en innebygd driv til å skape et godt liv for seg selv og de som står dem nærmest. Men ikke alle får det til. Er vi forutbestemte til å lykkes eller mislykkes? Hvilke kriterier er viktige for å lykkes i livet og hvilke forhold er nødvendige som vi ikke har kontroll over? Hvilken rolle har Gud i min streben etter suksess i livet?

1 Mos 39,1-23

Matt 11, 7-15

1 Tim 5,1-25

Ord 22,1-9

(Velg en tekst, les den – gjerne to ganger – og snakk så om noen av spørsmålene under)

Nederlag eller suksess

Når man ser på omgangskretsen eller menigheten sin, vil de fleste kunne rangere menneskene på en skala over hvordan de har lyktes i livet. Det er noe vi ofte gjør ubevisst. Og vi søker ofte fellesskap med de som ligner på oss eller som vi skulle ønske vi liknet. Hva er kriterier for suksess for deg? Hvordan bruker du kreftene dine for å oppnå dette? Har andre en annen motivasjon, og i så fall hvilken?  Hvilke faktorer er synlige og hvilke er usynlige?

Tro og ytre rammer

Få av oss lever uten å bli observert av andre. Hva er betydningen av signalene livet ditt sender ut? Hvordan kan vi unngå å dømme andre etter det vi ser? Hvordan håndterer vi friksjonen som kan oppstå av måten vi eller andre lever livet på? Hvordan forholdt Jesus seg til de sosiale hierarkiene?

Den indre suksessen

Er ydmykhet de fattiges krone og arroganse de velståendes pris? Hvilken betydning har den indre karakteren for hvordan du har det i livet? Er tro og karakter et middel til rikdom? Hva er betydningen av dine tanker og visjoner for å skape fremgang i livet? Er det feil å drømme stort. Hvor går grensen for at drømmer bare blir et luftslott?

Kommentarer til tekstene

1 Mos 39,1-23  |  Fra nederlag til suksess

”Gud var med Josef” (v 2, 21 og 23 sml 1 Mos 26,3.24.28; 28,15; 31,3; 1 Sam 10,7; 2 Sam 7,9; 1 kong 1,37). Han ble solgt som slave og senere satt i fengsel for noe han ikke hadde gjort, men ”Gud var med ham”. Noe med Josef gjorde at ”alle” stolte på ham og ville ha ham på laget? Han var midt i Guds plan og oppførte seg også slik.

Matt 11,7-15  |  Fra suksess til nederlag?

Herodes Antipas som regjerte  Gallilea-området, bodde i slott og kledde seg i purpur. Han laget også mynter i sitt navn med bilde av siv som svaiet i vinden – et kjent motiv fra Gallileasjøen. Kanskje er det dette Jesus refererer her. Han spør hvorfor folket var mer tiltrukket av en fattig profet enn av slott og purpur og bekrefter at intuisjonen dere var riktig. Johannes var, som forløperen for  Messias, det absolutte høydepunktet i den gamle tidsalder. Men selv den minste i Guds rike er større enn Johannes. Ikke større i karakter eller innsats, men rett og slett i status, fordi Guds rike gir selv de minste av oss en slik status. Om man får være borger i Guds rike er man rett og slett superheldig!  Men spørsmålet som gjenstår er jo: Var Johannes liv nå mislykket, siden han var satt ut av spill av Herodes som snart skulle drepe ham?

1. Tim. 5, -25 | Hva har troen å gjøre med et velordnet liv?

Menigheten i Efesos drev sosialarbeid. Det var en egen pensjonsordning for å forsørge enker. Når man ble 60 år var man blitt gammel dengang. Å ha vært ”en manns kone” utelukker ikke at hun kan ha vært dobbelt enke (at begge ektemennene døde). ”En manns kone” var et uttrykk for å være trofast i ekteskapet på samme måte som ”en kvinnes mann” (1 Tim 3,2). Hvilke økonomiske prinsipper finner du om privatliv og menighet i Paulus instruksjoner?

Ord. 22,1-9  |  Karakteren som suksesskriterium

Hebraiske ordspråk gir tommelfinger-regler… ofte litt overdrevent og enten-eller. Man kan altså ikke se på ordspråk som uttrykk for ”naturlover” eller ufravikelig ”karma”. Men de uttrykker livsvisdom basert på observasjoner av livet på en fyndig og minneverdig måte.  Hvor mye av det som står i denne teksten tenker du fremdeles er relevant for deg?

Ettertanke

Hvem mener du er heldige? Hvem er vellykket? Hva vil du helst ikke angre på at du har prioritert eller prioritert bort når livet ditt nærmer seg slutten? Lever du etter de prioriteringene nå?

Refleksjonsspørsmål

Gode spørsmål for samtale og refleksjon

Still gjerne spørsmål som begynner med: hvem, hva, hvor eller hvorfor. Å forstå og forholde seg til teksten i sin historiske sammenheng er viktig. For å gjøre bibelsamtalen aktuell og personlig, kan du oppmuntre til reaksjoner som berører følelser og sanser i forbindelse med teksten. Hva overrasker, hvilket bilde av Gud får vi, og hva kan vi bruke det til i dag?

Bakgrunn for teksten

Hva er den viktigste tanken du tar med deg fra det du har lest?
Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?
Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?
Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?
Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)
Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?
Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?
Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?
Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?
Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?
Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?
Hvis du skulle lage et “trospunkt” fra teksten, hva ville det være?
Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?
Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en som ikke tror?