Meny
Lukk

Sabbatsskolen

22
apr

4. Den glemte Gud

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Realityprogrammer tiltrekker seg mange seere. Hva er grunnen? Identifiserer vi oss med deltakerne, eller er vi fascinert av egenskaper vi selv mangler? Den røde tråden i mange realityprogrammer er selvopptatthet.

Alle mennesker kjemper for tilværelsen, for å opprettholde livet og – når det blir vanskelig – for å overleve. I klimakampen er håpet til mange at «vitenskapen vil løse det». Gud er forvist til et lite siderom når vi snakker verdens fremtid. At Gud, som skaperen, vil ta ansvar, virker ikke relevant i dag.

Hvis Gud ikke har makt til å skape, kan han heller ikke gjenskape. Hvordan forholder du deg til at Gud er skaperen? Når engelen forkynner at vi skal tilbe ham som skapte himmel og jord, er det en oppfordring til å tro på en seksdagers skapelsesuke, en skapelsesberetning eller en blanding av skapelse og evolusjon?

Start Bibelsamtalen

(Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende)

Åp 14,7

Apg 4,8-12

Apg 17,22-31

Kol 3,1-17

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Åp 14,7 | Troen på Gud som skaper

Jon 1,9; 2 Mos 20,11; Åp 4,11.

Sammenhengen mellom skapelse og dom er følgende: Idet Gud skapte verden tok han også på seg det endelige ansvaret for å fikse den om den skulle gå i stykker. Det er mange som har beskyldt ham for å abdisere fra det ansvaret. Allerede Kain sa: Er jeg min brors vokter (med andre ord … hadde du passet på Abel, hadde han ikke dødd). Men Gud hadde overlatt til menneskene å regjere denne planeten. Abels liv lå faktisk i Kains hender. Men menneskene har ofte vært dårlige forvaltere av den verden vi har arvet. Selv på vårt beste, får vi det ikke helt til. Med Jesus startet menneskeheten 2.0. Han var den nye Adam – den nye kongen. Kong Jesus og hans etterfølgere forstår på grunn av korset at det ikke handlet om kjærlighet til makt, men om kjærlighetens makt. Vi er allerede en del av gjenopprettingsprosjektet. Og de gode nyhetene … det evige evangeliet er at skaperen aldri abdiserte fra ansvaret. Og nå er timen straks her da han skal gjenopprette rettferdighet og shalom.

Apg 4,8-12  |  Bare Jesus

Apostlene bekjenner det samme som de himmelske vesener i Åpenbaringsboken. Guds opprinnelige plan om en god verden forvaltet godt av en menneskehet i harmoni med sin skaper, vil bare bli virkeliggjort gjennom Jesus, menneskehetens nye konge:  «Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» (Apg 4,12)

Apg 17,22-31 |  Selvfølgelig vil skaperen ta ansvar

Paulus argumenterer briljant med at over alt som finnes og over alle forestillinger om ulike guder, må det være en skaper, et opphav til det hele, som ikke har abdisert fra ansvaret, men som «har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde.» (17:31). Akkurat som Åp 14,7 forbinder han skapelse med gjenopprettelse av rettferdighet.

Kol 3,1-17  |  Medgjenopprettere av Guds bilde i mennesket

Igjen brukes skapelsen som utgangspunktet: Mennesket hadde blitt skapt i Guds bilde, men feilet. Men «når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham.»

Hvordan kommer vi dit? Jo ved at fallet reverseres og helbredes.

«For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne.» (Kol 3,9-10).

Hvordan blir gudsbildet gjenopprettet i oss? Jo naturligvis gjennom Jesus. Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle. … La Kristi fred råde… La Kristi ord få rikelig rom …la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn.. (Kol 3,11.15.16.16)

Ettertanke

«Når Kristus, deres liv, åpenbarer seg…»  For en måte å si det på. For en vakker sannhet.

Kristus, vårt liv,  vil igjen åpenbare seg for verden. Og vi vil stå der som en del av gjenopprettings-teamet hans.

Refleksjonsspørsmål

Hvordan formidler du gudsfrykt?

På hvilken måte formidlet Peter troen til dem som hadde en jødisk referanseramme? Er Peters tilnærming annerledes enn måten Paulus adresserte de som ikke hadde den samme bakgrunnen? Hvilket nøkkelbegrep har Peter og Paulus til felles?

Hvordan kommuniserer du Guds historie til mennesker som ikke forstår hva du snakker om i det hele tatt?

Har jeg utført oppgaven min med å fortelle andre om Guds rike, dersom de ikke forstår hva jeg sier? Har jeg gjort min plikt hvis jeg har delt ut brosjyrer eller bøker? Hvordan påvirker relasjoner muligheten til å gi informasjon? Er Gud en jeg opplever eller en jeg har lest om?

Troens liv i fortid og nåtid

Paulus snakker om gode egenskaper og god oppførsel. Er det forskjell på det optimale troslivet på Paulus’ tid og i de siste dager? Hvordan kan jeg ære Gud i arbeid og fritid? Hvordan ser det ut å ære Gud i praksis? Blir jeg mer motivert av å tenke på at «timens for hans dom er kommet»? Hvilken plass har kjærlighet og omsorg i advarsler om verdens undergang? Hvis det bare var plass til én person i himmelen, ville det være meg eller naboen min? Hvorfor?