Lukk

Sabbatsskolen

28
sep

13. Dødens lenker er brutt

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Når noen vi er glad i dør, er det en stor sorg. Forholdet vårt blir revet fra oss, og vi kan ikke få det tilbake. Det er et endelig farvel.

Da Jesus døde, var det både en sorg og en stor skuffelse for menneskene som trodde på ham. Deres håp og forventninger til Jesus ble knust. Hva i all verden skulle de nå gjøre? Markus forteller at Jesus hadde fortalt disiplene at han skulle lide og dø, men at de ikke hadde forstått eller trodd på det, kanskje fordi det ikke passet med deres egne ønsker og forventninger.

Da disiplene hørte at Jesus hadde stått opp fra de døde, trodde de heller ikke på det før de så ham med egne øyne. Men da ble de overbevist og begeistret.

Hvor lett er det for deg å tro på noe du ikke ønsker skal skje? Hva får deg til å tro på oppstandelsen fra de døde? Hva betyr denne troen i ditt daglige liv?

Start Bibelsamtalen

Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende.

Mark 15,42-47

Mark 16,1-14

1 Kor 15, 1-8

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Mark 15,42-47  |  Forventningsdagen
Jesus ble gravlagt på fredagen og hvilte i graven på sabbaten – som Gud hvilte i begynnelsen, da verden ble skapt. Mange mister den sammenhengen, men ikke Andrew Peterson som skriver i sin sang ”God rested”: ”Men fariseerne var rastløse, Pilatus hadde ikke fred. Og Peters hjerte var i opprør, Maria fikk ikke sove. Men Gud hvilte.”

Hvordan kunne Gud hvile etter et slikt enorm, og i hvert fall tilsynelatende nederlag? Hans egen sønn var død, offer for menneskenes mest grusomme sider. Men Gud hvilte.

Peterson fortsetter:
”Solen gikk ned. Sabbaten ebbet ut. Helligdagen var ferdig. Og hele skapelsen ventet.”

Hør gjerne sangen ”God rested” før neste tekst.

Mark 16,1-14  |  Nå har håpet fått en kropp

Her er grunnen til at Gud kunne hvile: han begynte sin nyskapelse i Jesu oppstandelse. Oppstandelse er Guds hensikter med hele skaperverket. Vi tyr igjen til poesien:

Påskecredo (av Vidar Hovden)
Jeg tror på påskemorgen!

Døden skrek i vantro
over å ha mistet sin første fange.
Livets fiende stod igjen avkledd
og rådvill med åpen munn.

Jeg tror på påskemorgen!
Verden våknet mysende
av det første morgenlyset, etter en lang natt.

Det knaket drønnende i is,
det brast i lenge kneblede knupper
og lenker falt tungt i bakken.
Fuglene sang så intenst denne morgenen,
at hele skaperverket bare visste at sommeren vil komme.

Jeg tror på påskemorgen!
Nå har håpet fått en kropp.

1 Kor 15, 1-8  |  Alt avhenger av oppstandelsen
Denne teksten viser med all tydelighet hvorfor de første kristne gjorde oppstandelsen til sitt hovedbudskap – helt fra starten av. Den kristne troen, den kristne overbevisningen, er at Jesu oppstandelse er en historisk begivenhet, og bevitnet av mange. Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn.” (v.6) Jeg hører Paulus si: ”Bare sjekk! Øyenvitnene kan fortelle”.

Litt senere i dette såkalte oppstandelseskapittelet, den lengste utleggelsen over betydningen av oppstandelsen i Bibelen, sier Paulus det så pass klart:
”Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vitner om Gud. (1 Kor 15,14-15).

For stod ikke Jesus opp fra døden, har vi ingen seier over døden. Og har vi ikke det, er alt håpløst. For nyskapelsen begynner i oppstandelsen.

Til ettertanke
Hva kjenner du til som bekrefter Jesu oppstandelse?

Hva betyr Jesu seier over døden for deg, i ditt liv akkurat nå?

Refleksjonsspørsmål

Er advarsler nyttige?
Myndighetene i mange land varsler om stormer, jordskjelv, oversvømmelser og vulkanutbrudd. Hva kan vi bruke disse varslene til? Vil vi gjerne vite på forhånd hvilke ulykker som kommer til å skje? Hvorfor (ikke)?

Bibelen forteller oss at Jesus advarte disiplene om sin død, Jerusalems ødeleggelse og verdens undergang. Hadde de nytte av denne informasjonen? Og i så fall når?

Noen av disse advarslene gjelder også for mennesker i dag. Hva kan vi bruke dem til? Sprer de bare frykt, eller er de til nytte for oss? Og i så fall hvorfor?

Håpefulle nyheter
Når du er midt i sorg, skuffelse eller fortvilelse, ser du ingen vei ut. Det føles som å være fanget i et mørkt hull. Men livet har sine oppturer og nedturer, og ingenting varer evig, så en dag skinner solen gjennom mørket og du kan smile igjen, selv om du aldri trodde det skulle skje.

Hvis vi har opplevd å komme oss gjennom sorg og fortvilelse, hvordan kan det hjelpe oss i en lignende situasjon senere? Hvordan kan andre mennesker hjelpe oss? Og hvordan kan vi hjelpe andre?

Bibelen forteller oss at Jesus er en konge som har overvunnet ondskapen, mørket og døden, og at han skal komme igjen for å skape en ny og god verden for dem som tror på ham. Jesus har gitt oss varsler, men han har også gitt oss håpefulle nyheter: at det vil ende godt. Hva betyr disse løftene for deg i dag?