Meny
Lukk

Sabbatsskolen

28
okt

4. En del av gruppen

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Som barn i Danmark lærer vi å samarbeide med andre. På skolen legges det stor vekt på gruppearbeid. For dem som er spesielt talentfulle, kan dette føles som å bli holdt tilbake, mens det for andre kan virke overveldende å måtte jobbe sammen med folk man ikke kommer overens med.

Jesus valgte en gruppe studenter. Med Jesus som den store læreren skulle de jobbe sammen for å løse de mange praktiske oppgavene i livene deres. Og da Jesus sendte dem ut i verden, henvendte han seg også til en gruppe.

Menigheten er også en gruppe. Noen ganger kan den være ganske homogen, men andre ganger kan den bestå av mange forskjellige mennesker med helt ulik bakgrunn. Dette kan skape konflikter. Like barn leker best, sies det. Men selv om det av og til går galt og mange går hver sin vei, kan Gud også bruke denne situasjonen til å spre budskapet om sitt rike!

Start Bibelsamtalen

Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende)

1 Mos 11,1-9

Apg 15,36-41

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

1 Mos 11,1-9   |  Stor forvirring

Teksten om Gud som forvirrer språket til menneskene som bygde Babels tårn kan virke underlig for en moderne leser. Skjedde dette på ekte? Det er umulig å fastslå, som det meste annet som tilhører historien. Har vi funnet Babels tårn? De fleste moderne forskere mener at forestillingen om Babels tårn kan knyttes til Babylons store og praktfulle tempel, Etemenanki. Dette hadde form som en ziggurat, og lå i tilslutning til Marduk-tempelet, Esagila. Det viktigste med denne historien er imidlertid hva den betyr. Gud er bekymret over mennesker som rotter seg sammen for å «skaffe seg et navn». Som brukte kunnskap til å gå ut over sine menneskelige grenser. Så Gud deler flokken opp. Og sender dem utover hele verden. Gud hadde tenkt at menneskene skulle «råde over jorden», som kloke konger som vil sitt land og folk vel, ikke herske over hverandre.

Apg 15,36-41 |  Når uenigheter bærer frukter

Det er ikke alltid at uenigheter bare uheldig. Denne fortellingen er en fortelling om at uenighet noen ganger kan føre til noe bra. Uenigheten handlet om Johannes Markus som hadde forlatt Paulus i Pamfylia og dratt hjem til Jerusalem (Apg 13,13). Barnabas, det kan være navnet betyr «trøstens sønn», ville gi han en ny sjanse, og dra til Kypros. Paulus ville ha med en han mente ville være til å stole på, Silas. De ble enige om å være uenige, og dro hver til sitt. Og det ble til velsignelse både på Kypros (en tradisjon sier at Barnabas startet menigheten der) og i Syria/Kilkia.

Ettertanke

I klassisk adventist-teologi står Babylon for den forvirring av falske læresetninger som kom i kjølvannet av apostelmenigheten. Men hvordan stemmer det med historien om babels tårn? Det er jo Gud som forvirrer i den fortellingen.

Det nye testamentet snakker mye om enhet. Men for enhver pris? Når er det best å skille lag? Hvilke andre områder kan disse prinsippene være kloke?

Refleksjonsspørsmål

Meg selv og gruppen

Alle Jesu disipler var i utgangspunktet fokusert på seg selv og på hva Jesus kunne gjøre for dem når han ble konge. Hvorfor tror du det oppstod konflikter og konkurranse mellom disiplene, selv i Jesu nærvær? Hva forente studentene etter Jesu oppstandelse? Finnes det ulike grupper i menigheten din? Hvis ja, hvorfor? Hvordan forholder vi oss til dem som står utenfor vårt eget meningsfellesskap? Hindrer jeg andre i å bli med i gruppen min? Hvorfor gjør jeg det? Hvordan kan vi lære å spille på samme lag selv om vi stempler noen som ultrakonservative og andre som ultraliberale? Hva er «limet» som kan binde en gruppe sammen, selv om vi er forskjellige og uenige? Eller er det bedre å splitte seg opp som i Babel?  Hva er fordelene med en mangfoldig gruppe? Hva er min plass i Guds gruppe?

Splittelse i gruppen

De fleste av oss trives i rolige omgivelser der ting er forutsigbare og vi omgås mennesker som ligner oss selv. Hvis en gruppe får i oppdrag å spre et budskap, en ideologi, tanker og meninger, hvilken effekt har det når gruppen kan arbeide sammen, og hvilken effekt har det når gruppen splittes i atomer? Hvorfor ser Guds budskap ut til å vinne frem når det er forfølgelse og krig? Hvorfor er det så vanskelig å fremme et budskap utenfor en gruppe? Er dette Guds plan, eller bruker Gud bare de mulighetene som oppstår mellom mennesker?