Lukk

Sabbatsskolen

07
sep

10. En omstart

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

På de fleste elektroniske apparater vi har, finnes det en knapp som sier “Reset” eller “Restart”. Denne knappen har vært redningen for mang en datamaskin som har krasjet eller andre ting som har trengt en “factory reset”.

Etter at Markus ivrig har fortalt om alle Jesu mirakler, diskusjoner med lærde og ulærde og om hans til tider uforståelige uttalelser, begynner han nå å fortelle historien om hvordan Jesus valgte en annen vei enn berømmelse og anerkjennelse som jødenes frelser fra romerne. Jesus valgte en vei som var preget av ydmykhet, lidelse og ydmykelse, men også av kjærlighet. Og budskapet var ikke til å misforstå. Jesus var Messias, en annerledes konge for alle mennesker, og han skulle gjenopprette paradiset som Adam og Eva hadde mistet. Guds “omstart” av verden ble satt i gang, og vi befinner oss midt i denne prosessen! Hvordan opplever vi “Guds rike” i vår tid og i våre liv?

Start Bibelsamtalen

Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende.

Mark 13

Matt 24

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Mark 13 /Matt 24  |  Falske håp-selgere
Jesus begynte da med å si: «Pass på at ikke noen fører dere vill! Mange skal komme i mitt navn og si ”Det er jeg”. (Mark 13,5-6)

Hvorfor forbinder Jesus profetier og fremtidshåp med faren for å bli ført vill? Er det en spesiell fare forbundet med endetidsforventninger? Er folk som lengter, spesielt utsatt for falske håps-selgere?  Her er oppskriften mange høy-kontroll grupper benytter for å lure folk inn under sin makt.

  1. Idealisme: Presenter en attraktiv framtid som det virkelig er verd å ofre for å realisere. (Jo mer du investerer, jo mer uvillig vil du senere være til å tenke at bevegelsen kanskje ikke var sann.)
  2. Skyld og skam: Fokuser på det store gapet mellom «nå» og den lovede fremtiden og hvilken enorm personlig innsats som kreves. («Personlighetsmangler, synder, verdenssituasjonen etc..»)
  3. Håp og hybris: Presenter gradvis gruppen som eneste veien over gapet. («Hadde andre løst problemene, hadde vi hørt om dem for lengst…» «Du skal nå innvies i en hemmelighet ingen andre kjenner» )
  4. Frykt: Dyrk tanken om at alle andre er kontrollert av Satan («Det er klart at Satan ikke vil noen skal lykkes med noe så bra.» «Det er derfor de ikke skjønner det». «Det er en grunn til at alle forfølger oss.», «Det er Satan som får deg til å tvile på om dette er sannheten» osv. Dyrk tanken om at ALLE negative forestillinger om gruppen kommer fra Satan)
  5. Formørking: Introduser ekstrabibelske hellige skrifter som formørker det enkle nåde-evangeliet. («Gud og Satan kan ikke ha fellesskap, er du ikke helhjertet nok i ditt arbeid for saken, er du fortapt.» «Det er din skyld hvis folk går evig fortapt.» «Har du gjort NOK for å seire over synden?» )
  6. Full kontroll: Bruk frykten for Satan/fortapelsen til å feste grepet med ulike mekanismer for kontroll over oppførsel, informasjon, tankegang og følelser. (Du kan google ”BITE-model” og lese mer).

Ser du hva som mangler i denne strategien? Fred… Nåde … Ubetinget kjærlighet.

Hadde de bare lest Bibelen, uten punkt 5. For Jesus lærte at vi ikke trengte mellommenn mellom oss og ham eller mellom oss og Gud. Og han vil aldri holde oss fanget i evig skyldfølelse, skam eller strev for å bli god nok. Men høykontroll grupper vil aldri la medlemmer lese Bibelen på egenhånd.

Til ettertanke
Hva er ”dette evangeliet” i Matt 24,14? Hvordan påvirker dette oppdraget deg?

Hvordan er følgende tekster medisin mot å fanges av falske profeter?
(Matt 11,28.29; Joh 10,27-29; Joh 7,37-39; Rom 8,16; 1 Joh 5,12; 1 Joh 2,2; Ef 2,8; Gal 5,22; Gal 5,)

Hvilke andre tekster kan du komme på?

Hvordan ”våker” du i praksis. Hva er det Jesus mener vi skal være forberedt på? Møte ham? Eller noe annet som skal skje før han kommer? Bedraget?  Likegyldighet? (Matt 24,37-51).

Kjenner du noen som er fanget i en høykontroll gruppe (en kult)? Hvordan ble de fanget?

Hva er forskjell på en sunn og en usunn bruk av Idealisme, skyld og håp.  Finnes det en sunn bruk?

Hvordan bidrar din tro til å gi deg fred og andre gode følelser?

Hvordan bidrar din tro til å gi deg uro? Er det en bra eller dårlig uro? Hvorfor?

Skapte Jesus kun følelser av fred rundt seg?

Hvordan bidrar din tro til at du vokser som menneske?

Har du satt deg inn i vær-varsom-plakaten for kristen opplæring? Hva tenker du om den?  (Se www.sabu.no/varvarsom)

 

Refleksjonsspørsmål

AI, deep fake og falske nyheter
Da Jesus oppfordret til årvåkenhet og årvåkenhet mot slutten av sitt liv på jorden, forstod noen kristne dette som å folde hendene og be, helst på avstand fra omverdenen. Bibelen advarer om at “selv de utvalgte kan bli ført vill”.

I vår tid brukes begreper som AI (kunstig intelligens), “deep fake” (der en datamaskin kan sette inn smilet mitt i en annens ansikt og få vedkommende til å tro at det er meg) og “fake news”, der en falsk historie presenteres som virkelighet. Mange tekniske mekanismer kan være gode, men de kan også forvrenge virkeligheten og skjule det som er virkelig. Selv om du ønsker å finne sannheten, kan det være vanskelig å vite hvor du finner den. Hvordan tror du kampen mellom det gode og det onde vil utspille seg i endetiden? Kan vår tids vanskeligheter med å skille ekte fra falsk bli et viktigere grunnlag for bedrag enn en kristen religiøs forståelse? Hvordan kan vi forsikre oss om at vi kjenner sannheten?

Han er med,  hele veien
Sammen med Jesu visjon om at verden går under, forteller han oss at Den hellige ånd vil være til stede hos de troende. Han skal ikke “forlate oss farløse”, men “være med oss inntil verdens ende”.

Har vi grunn til å bekymre oss for fremtiden? Hva bør vi frykte? Og hvordan oppfyller vi Jesu oppfordring om å være våkne og våkne?