Meny
Lukk

Sabbatsskolen

23
des

12. Ester og Mordekai

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Bibelen er full av menneskelige historier. Det gjør den interessant å lese og gjør det lettere å identifisere seg med personene og dermed lære av historiene, også i forhold til vår egen situasjon.

Denne gangen skal vi dykke ned i historien om Ester og Mordekai.

Ester var en vakker jødisk jente og Mordekais kusine, som han tok inn i sitt hjem da foreldrene hennes døde. Han elsket henne som sin egen datter. Av en eller annen grunn hadde de ikke vendt tilbake til Juda som de fleste andre jøder, men hadde sammen med mange andre jøder blitt værende i landet der de hadde levd i eksil. Gjennom en rekke bemerkelsesverdige hendelser ble Ester dronning i landet. Bortsett fra Mordekai var det ingen som visste at hun var jøde, og da hun først hadde bestemt seg for å engasjere seg, nølte hun ikke med å risikere livet.

Start Bibelsamtalen

Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende)

Ester 2,16-20

Ester 3,8-11

Ester 4,12-17

Ester 5,1-5

Ester 7,1-8

Ester 8,15-17

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Ester 2,16-20   |  Tilfeldigvis dronning

Ester har lite innflytelse på hva som skjer med henne. Hun er blant de mange unge kvinner, som hentes inn til haremet uten noe valg. Men det betyr ikke hun er passiv. Ester vinner velvilje hos Hegai (2,9) og hos Xerxes (2,17). Hun holder slekten sin hemmelig (2,20).

Ester 3,8-11  |  Sammensvergelsen

«Ti tusen talenter sølv» kan sammenlignes med 100 millioner kroner. Haman er en eventyrlig rik mann. Hans rikdom matches kun av hans hat mot jødene, som vi ser på hvor mye han er villig til å betale kongen for å få dem utryddet.

Ester 4,12-17  |  Utfordringen

«Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang?» spør Mordekai retorisk. Boken sier intet eksplisitt om Guds rolle i plottet. «Gud» er aldri nevnt. I den greske oversettelsen, Septuaginten (LXX), ble boken forlenget, og det ble tilføyd mange vers om Gud. Mordekai fikk tilmed en drøm, som viste ham Guds planer. Men opprinnelig ble historien fortalt uten Gud.

Ester 5,1-5 |  Et intelligent plott

Ester tar på seg dronningskrud for å la seg se av kongen. Dronning Vasjti hadde nektet å la seg vise frem for stormennene med kronen på hodet (1,11–12), men Ester bruker både sin skjønnhet og de fine klærne i sin plan om å redde folket sitt. På en intelligent måte tar hun de midlene i bruk, som hun har til rådighet for å oppnå målet sitt. Haman manipulerte kongen med løgn og bestikkelse (3,8-11); Ester med skjønnhet og mildhet.

Ester 7,1-10 |  Dramatikk ved spisebordet

Kongen kan ikke straffe Haman for en lov, som han selv har godkjent (3,12-15). Hans sinne kan skyldes den skam han føler, fordi han er blitt lurt og gjort medskyldig i planer mot hans egen dronning. (Prinsipielt hadde Xerxes intet problem med folkemordet, men at den søte, vakre dronningen hans var i fare satte nå saken i et annet lys.) Hans raseri flammer opp på nytt, da han kommer tilbake fra hagen og misforstår situasjonen: Haman holder på å tigge Ester om hjelp og nåde, fordi han forstår han er i fare. Kongen tror dog han holder på å forgripe seg på henne og føler seg enda mer ydmyket. Og for dette kan han straffe Haman. Det er historiens ironi at Hamans skjebne blir den skjebne, han selv hadde planlagt for Mordekai (5,14; 6,4).

Ester 8,15-17 |  Døden avverget

Fienden er drept, og utryddelsen forhindres, men ikke gjennom en kansellering av tidligere lovskrift om utryddelse. Å fjerne en slik lov var ikke tillatt i Medo-Persia (se Daniel 6,16). Redningen kommer gjennom en ny lov, som gir jødene rett til å forsvare seg. Med den onde Hamans død og Mordekais forfremmelse er den største trusselen tilsynelatende vekk.

Ettertanke

Troende ser Guds ledelse i plottet i Esters bok. Andre ser bare tilfeldigheter. Hvor ser du Guds fingeravtrykk i denne historien?

Som Ester velger vi ikke situasjonen vår alltid, men vi velger hva vi gjør, når vi er i den? Hvilken situasjon er du i nå, og hvordan kan du på en intelligent måte tjene Gud i den?

Feiringen i provinsene viser oss, at ikke alle i riket var imot jødene. Da loven imot jødene ble innført var byen Susa «forferdet» (3,15). Til slutt er det tilmed folk, som erklærer seg som «jøder», selv om de ikke er det (8,17). Hva sier dette om hvordan jødene levde blant folkene i dette riket? Hvordan blir vi kristne oppfattet i vår provins? Hva kan vi selv gjøre med det?

Refleksjonsspørsmål

Bra for noe større

Hverdagen vår virker ofte triviell uten de store hendelsene som påvirker verdenshistorien. Ester var kanskje ikke klar over hvilken innvirkning valgene og holdningene hennes ville få, men hun gjorde det hun mente var riktig i sin situasjon. Du tror kanskje ikke at du gjør en stor forskjell, men noen ganger får du muligheten til å se ting i et annet og større perspektiv. Er det vanskelig å se betydningen av det du gjør til daglig? Har det du gjør en større verdi enn bare den enkelte hendelsen? Hva er det som får oss til å bruke tid og krefter på ting som virker ubetydelige i den store sammenhengen? Når du ser tilbake på livet ditt, spør deg selv: «Hadde det noen verdi»? Hvordan vil du svare på det spørsmålet? Og hvorfor?

Troskap i hverdagen

De færreste av oss jobber på et kontor i landets administrasjon. Du er kanskje ikke utenriksminister eller rådgiver for regenten. Hvordan kan du fremme Guds rikes prinsipper i en verden som er i opposisjon? Skal du skille deg ut som sær og levende i et parallelt univers, eller skal du delta i livet på samme vilkår som alle andre? Hvordan påvirker troen din hverdagen din sammen med andre? Hvordan skilte Ester seg ut fra de andre kvinnene? Hvorfor skilte hun seg ut?

Er din tendens til å la deg lede av prinsipper så stor at det påvirker dine menneskelige relasjoner? Setter du prinsippene dine over andre mennesker når det kommer til konflikter? Bør vi som troende være kjent for våre prinsipper eller våre holdninger og oppførsel overfor andre?  Hvordan holder jeg fast ved Guds prinsipper og opprettholder kjærligheten til andre mennesker?