Lukk

Sabbatsskolen

21
sep

12. Fullbyrdelse av dødsdom

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Markus beskriver dommen og korsfestelsen av Jesus på en kortfattet måte, med fokus på den hån og forakt som den rettferdige og kjærlige Jesus ble utsatt for.

Til tross for at Jesus ikke hadde brutt noen romerske eller jødiske lover, ble han dømt til døden og var, menneskelig sett, offer for et justismord.

De ulike menneskene som ville bli kvitt Jesus, hadde ulike motiver. Hva tror du var motivene til de jødiske lederne, Pilatus, soldatene og folkemengden?

Ifølge den bibelske beretningen var Jesu død faktisk forutsagt i blant annet Daniels bok, og den ble gjennomført etter planen for å frelse det gudstroende folket.

Start Bibelsamtalen

Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende.

Mark 15

Rom 5, 6-11

Joh 3,16-17

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Mark 15  |  Guds rike vs Romerriket
Pilatus var romersk stattholder i provinsen Judea fra 26-36 e.Kr., og ville normalt holdt til i den romerske havnebyen Caesarea. Påskehøytiden tiltrakk seg store folkemengder, og det er sannsynlig at Pilatus var i Jerusalem for å forhindre opptøyer. Og inn kommer Jesus, som tydeligvis har satt folkemassene i bevegelse. Men Jesus ligner ikke på noen av de andre opprørerne han hadde sett i sin tid som stattholder – det var stadig uroligheter. Pilatus bryr seg antakeligvis ikke om Jesus på noe personlig plan, flere kilder beskriver han som kynisk og brutal, men ser at han må rådslå med folkemengden for å unngå fullt kaos. Forsøket på å få Jesus frigjort henger antakeligvis sammen med at Pilatus forventet bråk med Rom, om han dømte en uskyldig mann til døden for opprør. Romerne hadde et ganske utviklet jurisk system.

Det er ganske ironisk hvordan Jesus, som har forkynt Riket gjennom hele virket sitt, og vist seg som konge i dette riket ved å bruke sin kongsmakt til å tale på vegne av de utstøtte og svake, temme destruktive naturkrefter, helberede de syke, reise opp døde, ender opp som en ”farlig” opprører hos Pilatus, en leder i et rike tuftet på maktbruk, undertrykkelse og systematisk brutalitet. Og at Pilatus bytter Jesus ut med Barrabas en sann opprører. Jesus dør en opprørers død – korsfestelse var standardstraffen for sånne som Barrabas.

Men Jesus var ingen vanlig konge, for han krones på et kors. Som de utstøtte og undertryktes konge, de urettferdigebehandledes konge, de misforståttes konge, de lidenes konge. Hans kors ble slått opp blant alle de andre av tusener av kors og ”kors” – den gang som som nå.

Rom 5,6-11  |  Paulus tolkning av korset
Paulus vektlegger og utlegger korset her på en litt annerledes måte enn evangelieforfatterne. Korset, sier Paulus, har en flere betydninger enn kroningen av en konge. Jesus døde på korset for de svake og ugudelige (v.6-7). Gud viser kjærlighet til oss i Jesus, ved å dø på korset for oss mens vi var syndere, og med det rettferdiggjorde han oss (v.8-9). Gud skapte forsoning
med oss mennesker, vi som hadde gjort oss selv til hans fiender, ved Jesu død på korset. Og det skal bli til vår frelse (v.10-11). Eksakt hvordan dette skjer, blir aldri utlagt i detalj av Paulus. Det har imidlertid vært gjenstand for mye utforskning av ulike kristne opp gjennom kirkehistorien. Men hovedpoenget er at han omtolker, i lys av Skriften, det meningsløse ved Jesu uskyldige død, til en hendelse med uendelig mye mening. Gud hadde en plan ved korset.

Joh 3,16-17  |  Gud elsker kosmos
Ordet for «verden» brukt i den greske grunnteksten er «kosmos». Hos de greske filosofene var kosmos det motsatte av kaos. Logos (Ordet i 1,1-5) hadde skapt kosmos, ikke kaos. Og Gud, sier Johannes, elsker kosmos, ikke bare menneskene, så høyt at var villig til å gå i døden for at kosmos ikke skal «gå til grunne» (det er den siste oversettelsen av begrepet «gå fortapt» i den norske Bibel av 2011/24). Vi er fra jorden og vi er vevd inni i jordens liv (1 Mos 2,7; sml. 3,19). Derfor skal Gud frelse oss sammen med kosmos. Alt som gikk tapt i skapelsen skal han gjenreise.

Til ettertanke
Hva gjør det med ditt gudssyn at Jesus krones på et kors?

Straffer Gud Jesus på vegne av oss? Er det rettferdig?

Hvilken forskjell gjør det at Gud ikke bare elsker menneskene, men hele kosmos – hele skaperverket?

Refleksjonsspørsmål

Hvorfor viser vi forakt?
Er det ikke rart at så mange mennesker var opptatt av å håne Jesus, som hadde hjulpet og helbredet så mange? Hvorfor kan godhet være provoserende for noen?

Hva kan provosere deg til å håne eller forakte et annet menneske, i tanker eller ord? Hva får deg til å bli provosert?

Da Jesus ble korsfestet, var det svært få som visste hvem han egentlig var. Ville de ha oppført seg på samme måte hvis de hadde forstått det? Hvorfor (ikke)?

Vanskeligheter og prøvelser i dag
Markus forteller oss at Jesus ble urettferdig behandlet, men at han ikke forsvarte seg, selv om han kunne ha gjort det. Jesus hadde en styrke som langt overgikk både jødenes og romernes, men den ble brukt til å arbeide i kjærlighet for å frelse alle mennesker, også dem som dømte, spottet og plaget ham.

Hvordan reagerer du og jeg i situasjoner der vi blir mobbet, hånet eller urettferdig forfulgt? Hva tenker vi om dem som oppfører seg slik?

Hvor finner vi styrken til å stå opp for verdiene våre, selv om vi går mot strømmen og blir upopulære?

Hvem er sterkest: den som tar hevn eller den som ikke gjør det? Og hvorfor?