Meny
Lukk

Sabbatsskolen

29
apr

5. Gud stiller opp for meg

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Det er en god følelse når noen midt i en konflikt stiller opp for deg og taler din sak. Det føles godt selv om du visste at du hadde rett og ville vinne.

Ser du hovedsakelig på Gud som en som retter fingeren mot deg eller som en som legger armen rundt deg til tross for alle dine feil? Hvorfor har vi en tendens til å se på Gud som en som fordømmer oss i stedet for en som frikjenner oss?

Forestillingen vår om rettssaker, dommere, anklagere og forsvarere er inngrodde bilder. Hva om Guds rike ikke fungerer helt etter de samme mekanismene? Reduserer vi Guds rike til en rettssal? Var det lurt av Gud å bruke ordet «dom» for å formidle sin kjærlighet til oss? Tanken om dom er sentral i Åpenbaringsboken. Hvordan påvirker det meg?

Start Bibelsamtalen

(Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende)

Åp 14, 7

Sal 7,7-10

Joh 8,1-11

Rom 2,1-11

Jes 11,1-5

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Åp 14, 7 | Troen på Gud som dommer

En rettssak er gode nyheter når: Det blir gitt oppreisning for urettferdighet. Når du blir renvasket for beskyldninger. Når du får erstatning for tap. Når du får vite hvordan ting henger sammen. Når en som har forbrutt seg viser anger og tar ansvar. Når du kan føle deg trygg på at det vonde ikke vil skje igjen. Når du kan legge det bak deg og begynne å tilgi.
Hva er din første assosiasjon til utrykket «holde dom»?

Sal 7,7-10| Er Gud alltid på min side?

Gi meg min rett … gjør ende på ondskapen. Når ba du sist en slik bønn? Tør vi å be slik? Hva med vår egen evne til å såre, ta feil, ignorere eller skade andre?

Joh 8,1-11 | Fordømmelsen og syndfrihet

De skriftlærde var «bibeltro» når de krevde steining. De bare «leste bibelen som den stod». Nå skulle Jesus avsløres som den liberaleren han var. Var Jesus mindre bibeltro når han utfordret deres rett til å delta i henrettelsen? Noen mener at loven krevde upartiske vitner og at disse vitnene ikke var upartiske. De hadde planlagt hele situasjonen (hvorfor var for eksempel ikke mannen tiltalt?). Jesus kan her ha tolket loven like bokstavelig som de skriftlærde: Den som verken hadde medvirket eller hadde interesser i denne situasjonen må bare begynne… Andre tenker at Jesus så dypere – bak loven – til Guds intensjon som alltid var å gjenopprette der det var mulig. Og ordene hans har ringt gjennom 20 århundrer: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» Målet hadde aldri vært straff og hevn, men å reparere. Jødiske kommentatorer påpeker også at faktisk håndhevelse av dødsstraff skjedde svært sjelden opp gjennom Israels historie. Målet med loven var ikke å påby dødsstraff, men heller å signalisere hvor alvorlig en synd var. I praksis fant man en løsning som handlet om å reparere, heller enn å hevne.

Rom 2,1-11 | Får vi som fortjent?

En innvending mot kristendommen er at de som har gjort mye vondt «slipper unna». Men det er ikke det Det nye testamente lærer. «Han skal lønne hver og en etter det han har gjort,» leser vi i vers 6. Paulus sier noe liknende andre steder: «Vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt» (2 Kor 5,10). Men det er ikke nødvendigvis en fordømmende domstol, men en gjenopprettende domstol, der ofrene får oppreisning og det onde vi har gjort møter både et oppgjør og en helbredelse. «Dersom [livsverket] brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild» (1 Kor 3,15).

Jes 11,1-5 | Guds fokus i dommen

«Han skal dømme fattige…» (v.4) Stopper vi der blir det skummelt. Fortsetter vi ser vi de gode nyhetene i dommen: «Han skal dømme fattige rettferdig, i rettferd skal han skifte rett for de hjelpeløse i landet.» Guds mål er alltid et godt samfunn for alle – særlig for de svake og hjelpeløse. Om vi ikke er opptatt av det samme befinner vi oss på utsiden av Guds virksomhet.

Ettertanke

Hvem er det som lengter etter at det skal falle en dom? Kjenner du noen?
Er et fremtidig oppgjør med urettferdighet gode nyheter for deg? Blir du så glad ved tanken på det at du faller på ansiktet i tilbedelse? Hva om du satt fengslet på 15. året i et mørkt fangehull for din tro og fikk høre… «Nå er timen kommet da han skal holde dom?» Har du noen gang tenkt på Åpenbaringsboken som martyrenes boot-camp-
manual?

Refleksjonsspørsmål

Hvilken betydning har holdningen min?

Vi er alle forskjellige. Noen henger seg gjerne opp i juridiske finurligheter, andre er mer opptatt av det store bildet. Noen er veldig opptatt av å ha rett, andre prioriterer fred. Noen er veldig firkantede, andre mer myke. Noen tilgir aldri, andre legger det bak seg.

Hvordan tror du dine grunnleggende holdninger påvirker ditt bilde av Gud, av hans rike, av det kristne livet og av den kommende dommen? Må vi velge mellom forestillingen om Gud som en streng dommer eller en som gjerne ser litt stort på det? Hvordan opplever du den Gud du tror på? Hvilke konflikter kan våre ulike holdninger føre til?

Frykten for dommedag

Gud lovet fra begynnelsen å «knuse slangens hode» etter at Edens sommer ble til vinter. Hvordan tror du Adam og Eva så på fremtiden og Guds løfter? Var Gud en som en som ville få dem tilbake til Eden, eller som en som dømte og straffet? Når du ser hvordan Jesus behandlet mennesker, hvilket bilde får du av Guds dom, straff og rettferdighet?

Hvordan kan advarsler om dom og straff være motiverende for mennesker, og hvordan håndterer vi den vanskelige balansen i samtale med andre?

Hvilket bilde av Gud er det viktig for deg å gi til andre mennesker?