Lukk

Sabbatsskolen

14
jan
2023

2. Guds avtale med meg

Tekstene

Oversikt

Bibelens verden opererte basert på avtaler, kontrakter og pakter. Noe var nedskrevet, andre var basert på allment aksepterte normer. Paktene i Det gamle testamente er formulert omtrent på samme måte som datidens politiske avtaler. Avtalene i Det nye testamente bygger kanskje mer på datidens avtaler med personlige velgjørere. Felles er at en med makt og midler tar en annen med mindre makt og midler under sine beskyttende vinger og setter sin egen ære på spill i forholdet. Å ikke hedre en slik velgjører med takknemlighet, lojalitet og tjeneste brakte skam over både velgjøreren og mottakeren av godene. Det handlet om ære og skam i en kultur hvor nettopp dette var av avgjørende betydning. Hvilke tanker har du om den avtalen Gud har med oss mennesker i dag?


Joh 6,22-29

2. Pet 3,1-17

5. Mos 28

Ordsp 3

(Velg en tekst, les den – gjerne to ganger – og snakk så om noen av spørsmålene under)

Joh 6,22-29 | En ny avtale

Dette kapitlet har flere ekko fra da Israel gikk ut fra Egypt og sluttet pakt med Gud ved Sinai. Folket får mat i ørkenen og Jesus viser seg også som herre over havet (sml. Rødehavet som delte seg). Budskapet er at Jesus er en ny Moses, og etterfølgerne hans et nytt Israel. Samtalen i Joh 6,22-29 er også Johannes sin nattverdstale. Alle de andre tekstene om nattverd inneholder ordet pakt (f. eks. Luk 22,20) eller altså ”avtale”. Men hva forventer denne nye avtalen av oss?

2. Pet 3,1-17 | En toveis forventning

De kristne venter på et stort skifte i historien. En stor helbredelse. Men i dette ligger også en forventning til at den kristne allerede nå lever det livet de lengter etter. Hva ville man sagt om en som lengter etter ”en ny jord hvor rettferdighet bor” men i sitt eget liv ikke løftet en finger i møte med urettferdighet?

5. Mos 28 | Avtaleløs dramatikk

Hebreerne tenkte i konkrete bilder og det bærer språket preg av, også 5 Mos 28. På den tiden kunne en stor og mektig konge (tenk keiser) ta små stater under sine vinger, beskytte dem mot fiender og la dem få lov å utvikle seg i fred, mot at de naturligvis betalte skatt og var lojale mot ”keiseren”. Om de forrådte hans ”godhet”, kunne keiseren slutte å beskytte dem mot fiendene eller selv komme for å gjenopprette sin ære. De grafiske beskrivelsene i 5. Mos 28 maler dramatiske bilder hvor galt det kan gå for en liten svak nasjon som har sveket sin herre og er overlatt til seg selv i en verden full av fiender og uforutsigbar natur.

Ordsp 3,1-27 | Hvordan verden er

Noen mener at Guds lover egentlig bare beskriver hvordan verden er skapt til å fungere. Prøv å bryte gravitasjonslovene og opplev forbannelsen. På samme måte er Guds lover som en bruksanvisning for fellesskapet. Ordspråkene inneholder også observasjoner av hvordan verden fungerer, en katalysator for visdom ettersom vi lærer å samarbeide med hvordan verden faktisk er. På den måten er Guds skaperverk i seg selv en slags forventning til hvordan vi skal leve.

Ettertanke

Er Guds ord og forventninger til oss interessante fordi de gir viktige instruksjoner om et godt liv, eller fordi han vil straffe oss om vi bryter med dem?  Forventer Gud vårt samarbeid for sin skyld eller for vår? Eller er det kanskje slik at om vi lykkes, æres han?

Kommentarer til tekstene

Naturlover og personlige avtaler

På hvilken måte er naturen en del av Guds avtale? Hvor kommer det personlige inn? På hvilken måte er frelseshistorien en del av Guds avtale med oss? Hva betyr det om du er troende eller ikke i denne sammenhengen?

Guds avtale på Moses’ tid

Hvordan tror du israelittene oppfattet Guds ønsker for dem?

Hvordan ser du på relevansen for oss i dag?

Hvilket bilde av Gud ser du i Guds pakt på Sinai. Hvordan tror du Gud viser seg i dag?

Hva inkluderer Guds avtale med deg?

Hvilke konsekvenser har Guds omsorg for disse områdene av livet ditt?

Penger?

Tid?

Personlighet?

Meninger?

Mitt sosiale engasjement?

Refleksjonsspørsmål

Gode spørsmål for samtale og refleksjon

Still gjerne spørsmål som begynner med: hvem, hva, hvor eller hvorfor. Å forstå og forholde seg til teksten i sin historiske sammenheng er viktig. For å gjøre bibelsamtalen aktuell og personlig, kan du oppmuntre til reaksjoner som berører følelser og sanser i forbindelse med teksten. Hva overrasker, hvilket bilde av Gud får vi, og hva kan vi bruke det til i dag?

Bakgrunn for teksten

Hva er den viktigste tanken du tar med deg fra det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et “trospunkt” fra teksten, hva ville det være?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en som ikke tror?