Meny
Lukk

Sabbatsskolen

18
nov

7. Hva trenger naboen min?

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Alle kjenner historien om den barmhjertige samaritan. Men historien kan inneholde langt flere dimensjoner enn vi aner første gang vi leser den.  Som kristne har vi fått en oppgave av Jesus. En oppgave som involverer andre mennesker. Men hvem er disse «andre»? Er naboen min en del av denne gruppen? Ønsker min neste å bli elsket av meg, eller er det snarere jeg som trenger å bli elsket? En samaritan betyr ikke så mye i vår del av verden. Gjelder det også mennesker som kommer til vårt land? Og hva slags oppgave vil Jesus at vi skal påta oss overfor andre? Hva betyr det å elske, rekke ut hånden eller støtte andre?  Gjelder det også mennesker som lever på måter vi absolutt ikke liker, men som kanskje sliter med seg selv?

Start Bibelsamtalen

Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende)

Luk 10,25-37

Mat 22,34-40

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Luk 10,25-37  |  Hvem er min neste i 2023?

Mannen: «Hvem er min neste?» (egentlig: hvem kan jeg slippe å elske?)

I Jesu svar  ligger «mannen» der uten klær og bevisstløs, uten språk – uten noen identitetsmarkører. Det var umulig å vite om han var landsmann eller utlending. (Også nabofolkene praktiserte omskjærelse – i tilfelle du var kreativ nok til å lure på det). Det var også umulig å vite om dette var en rik eller en fattig – gallileer, samaritaner eller judeer. Jesus tok bort muligheten til å vurdere mennesker ut fra disse kriteriene. Det eneste som var igjen var «et menneske» med skrikende behov for barmhjertighet. Jesus ignorerer med rette spørsmålet til den rike, fordi det er feil spørsmål. I stedet introduserer Jesus et annet spørsmål:   «Hvem viste seg som en neste?» (Hvem hadde hjertet på rette plassen?) Eller med andre ord: Hvem grep instinktivt muligheten til å være et barmhjertig medmenneske når det trengtes – uavhengig av «hvem»?

Svaret på det dypeste spørsmålet: «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?»  er «grip muligheten til å være et medmenneske når det trengs». Da viser du at du ønsker å leve de evige verdiene – da vil du oppleve en forsmak av himmelens glede inni deg. Om du har mannens opprinnelige spørsmål som hovedverdi («Hvem kan jeg slippe å elske?») vil evigheten bli stusselig.

Mat 22,34-40  |  Hele loven

At «Hele loven og profetene» hviler på kjærlighetsbudene kan være vanskelig å se på overflaten. Loven og profetene inneholder tekster som:

Vil du få deg en slave eller en slavekvinne, skal dere kjøpe dem av folkeslagene som bor rundt omkring dere.  Dere kan også kjøpe slaver av de fremmede som holder til hos dere, og av etterkommerne deres som bor hos dere og er født i landet. Dere kan eie dem, og dere kan la dem gå i arv til barna deres etter dere, så de kan eie dem for alltid. Dere kan bruke dem som slaver. Men blant dine brødre israelittene må ingen være som en hard hersker mot andre (3 Mos 25,44-46).

Eller
Når noen slår en slave eller slavekvinne med stokk, så slaven dør for hans hånd, da skal det hevnes. Men lever slaven en dag eller to, skal det ikke hevnes; slaven er jo hans eiendom (2 Mos 21,20-21).

Kan du forestille deg at Jesus en kveld leser disse versene for disiplene sine og så sier: «Gjør dette, så skal dere leve!»?

Det kan virke som Jesus mente at KJÆRLIGHETEN var «grunnfjellet» loven var bygget på («hviler på»), men at loven og profetene i seg selv var «case-Bibelsamtales» i hvordan man tidligere hadde forsøkt å leve ut kjærligheten til Gud og nesten. Loven og profetene var dermed ikke et låst program, men utgangspunkt for diskusjon og samtale og hvordan man NÅ skulle leve ut kjærlighetsbudene. I «loven og profetene» oppdager Jesus den røde tråden av Guds opprinnelige kjærlighets-visjon. Å «oppfylle loven» ble dermed å studere eksemplene, oppdage grunnfjellet og så spørre hvordan vi i dag best skal leve ut kjærligheten til Gud og nesten.

Dere har hørt det er sagt: Øye for øye og tann for tann (2 Mos 21,24).  Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.  Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. …Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg (Matt 5,38-42).

Ettertanke

Hvordan har du harmonisert de vanskelige GT-tekstene med de to kjærlighetsbudene?

Hvis Gud er en Gud som til og med elsker sine fiender slik Jesus sa vi skulle gjøre – kan Gud da ta hevn over dem?

Har du opplevd gleden ved å hjelpe andre? Fortell

Refleksjonsspørsmål

Hvordan elsker jeg meg selv?

Jesus sier at vi skal elske andre «som oss selv». Dette kan være en erkjennelse av at vi er egoistiske. Men det kan også være en erkjennelse av at vi ikke kan elske andre hvis vi ikke elsker oss selv.

Når mennesker utøver vold og overgrep mot andre, både voksne og barn, er det da et uttrykk for hvordan de ser på seg selv? Hva slags selvbilde kan dette være? Kan man ha respekt for andre hvis man ikke har respekt for seg selv? Hvordan blir selvrespekten skadet, og hvordan kan den repareres? Hvordan påvirker vår sinnstilstand eller væremåte (depressiv, euforisk, hektisk, uhøflig, superåndelig, positiv og glad) vår evne til å oppfylle Jesu ord?

Skal jeg holde loven eller elske min neste?

Hvis alle Guds krav kan oppsummeres i kjærlighet til Gud og min neste, bør jeg da bare strebe etter å være en «Mor Theresa»? Er det noen grenser for den kjærligheten jeg bør vise andre? Trenger vi lover og regler hvis vi har nok kjærlighet? Hvorfor/hvorfor ikke? Kan lover og kjærlighet forenes? På hvilken måte?

Organisert kjærlighet

Mange organisasjoner hjelper mennesker i nød, hjemløse, rusmisbrukere, barn som lider, land som ikke har økonomi til å hjelpe sine innbyggere. I hvilken grad bør jeg engasjere meg i slikt arbeid? Oppfyller disse organisasjonene Jesu tanke om nestekjærlighet, selv om det ikke er på et kristent grunnlag? Kan jeg som troende støtte et hvilket som helst arbeid som har til hensikt å hjelpe andre? Hvorfor/hvorfor ikke?

Er det viktigst å støtte i nabolaget eller i fjerne land? Hvorfor/hvorfor ikke?