Meny
Lukk

Sabbatsskolen

17
jun

12. Identitetstyveri

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Bibelen forteller oss at Satan var en lysets engel og at han fremstår slik for mennesker i håp om å vinne sympati og utslette Guds bilde i skaperverket. Hvordan skal vi forholde oss til måten han arbeider på? Ingen av oss ønsker å følge den falske veilederen. Men kan vi stole på noen som hevder å kjenne Guds vei? Bør vi avvise alt vi ikke er komfortable med? Er kulturelle forhold vi ikke er vant til onde? Finnes det i det hele tatt noen solide bevis?

Gjør dagens politiske og religiøse polarisering valget mellom godt og ondt lettere for oss? Snakker vi om den rette troen, de rette læresetningene, den rette kirken, det rette livet? Hvordan navigerer vi her?

Start Bibelsamtalen

(Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende)

2 Kor 11, 13-15

Matt 16, 21-23

Åp 14, 14-16

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

2 Kor 11,13-15 | Falsk med vilje?

Den norske oversettelsen av 1930 viser hvordan Paulus i denne teksten strategisk bruker et ord for «å skape seg om»:
«For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til apostler for Kristus. Og det er intet under; for Satan selv skaper seg om til en lysets engel; derfor er det ikke noe stort om og hans tjenere skaper seg om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger.»

Tror du de falske apostlene i Korint bevisst opptrådte som noe annet enn det de var, eller tror du de kan ha vært oppriktige? (Mulig du må lese hele kapitlet for å gjøre deg opp en mening). Har du noen gang opplevd noen som opptrådte falskt med vilje? Hvor tror du Satan lykkes best i vår tid? Har du noen gang trodd en løgn du vil si er satanisk?

Matt 16,21-23 | Er Peter blitt Satan?

Peter hadde i versene før fått ros for å erklære at Jesus var Messias. Nå ble han kalt Satan for å protestere på at Jesus skulle dø. Bak dette ligger den dype sannheten både evangeliene og Paulus forkynner: Jesu vei til kongsmakt gikk IKKE gjennom soldater, krig og maktbruk, men gjennom korset og den selvoppofrende kjærlighetens overbevisende makt. Når Peter i denne teksten uttalte seg mot denne veien, ble han et redskap for Satan.

Men var Jesu skarpe ord til Peter, til Satan eller til en fristelse i seg selv? Hvor hører vi denne stemmen i dag? Hvorfor tror du de første kristne tok vare på disse ordene og fikk dem med i Bibelen?

Åp14,14-16 | Å bli høstet

Teksten tegner et bilde av moden høst, klar for innhøstning. Kornet er blitt modent, og å endelig få det i hus er forbundet med glede. Men hva var det før det ble modent? Og hva er den overførte betydningen? Siden høsten ennå ikke har begynt, betyr det at vi er umodne? På hvilke måter? Hva venter egentlig Jesus på? Handler modenhet i denne teksten om kvantitet eller kvalitet, eller noe annet?

Ettertanke

På hvilke måter kan troende i dag, selv med de beste hensikter bli redskaper for noe annet enn Guds planer og metoder?
Hvor går grensen mellom sunn dømmekraft og usunn heksejakt når det kommer til å avsløre satan?
Hvilke kriterier/sjekkpunkter bruker du for å unngå å bli lurt av falske agendaer og falsk informasjon?

Refleksjonsspørsmål

Lysets engel

Når vi kjøper en ny bil eller et hus, gjør vi grundig forarbeid før vi signerer kjøpekontrakten. Som oftest er det vi får det vi forventet. Men ikke alltid. Hva er det som går galt når vi blir lurt?

Bibelen sier at Satan fremstår som en lysets engel. Hvordan kan vi se forskjellen mellom det som ser ut til å være lys og det som faktisk er lys? Hva er kjennetegnet på Satans visjon og strategi ifølge Bibelen? Er vi smarte nok til å finne ut hvordan han opererer slik at vi kan ta forholdsregler?

Dårlig idé, Jesus

Peter hadde gode intensjoner da han konfronterte Jesus. Hvorfor skulle han oppsøke konflikt ved å dra opp til Jerusalem. Han påstod selv at han ville bli tatt til fange og lide. Peter menter dette var en dårlig ide både for Jesus og for ham. Hvorfor sa Jesus at protesten hans var fra djevelen? En annen gang sa Jesus at Peters uttalelse var fra himmelen. Hvordan kan vi sørge for at det vi sier eller tenker er i samsvar med Guds rike?

Å bli høstet

Rett etter de tre englenes oppfordring om å være trofaste mot Gud finner vi at jorden blir høstet. Det er Jesus som høster.

Fyller det deg med glede at «du skal høstes», eller opplever du angst og frykt? Hvordan påvirker det min hverdag at Jesus er konge og at vi skal samles rundt ham?