Meny
Lukk

Sabbatsskolen

01
apr

1. Jesus – omvendt makt

Tekstene

Introduksjon til 2. kvartal 2023 – Tre viktige budskap

Åpenbaringsboken blir mer og mer aktuell. Men ofte sitter vi fast i forklaringer vi har hørt lenge, og dette kan begrense vår lyst til å lese og utforske budskapet selv. Åpenbaringen tar opp mange temaer. Vi møter engler, dyr, katastrofer og storslåtte bilder av kampen mellom det gode og det onde. Men i sentrum av alt dette står Jesus som offerlammet og seierherren – den eneste som ble funnet verdig til å avslutte jordens historie.

I midten av boken finner vi beskrivelsen av tre engler med viktige budskap til verden. Vi mennesker har en tendens til å fokusere på det negative: katastrofer, frykt, dom og ødeleggelse. Men de tre englenes budskap er ved nærmere ettersyn positive. Det handler om Jesus som verdens frelser og gjenoppretter av paradiset som gikk i stykker. Troende kristne vil i de siste dager bli utfordret til å forkynne dette evangeliet om Jesu seier og om hans gjenkomst. Her er det ikke et spørsmål om «jøde eller greker», men om personlig tro og tillit til Jesus som vår beskytter og klippe. «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende», er det gjennomgående temaet i Åpenbaringsboken. Derfor kan vi møte fremtiden med håp og glede – selv i de vanskelige tidene som er forutsagt. Dette er hovedtemaene vi vil utforske i dette kvartalets bibelsamtaler.

Introduksjon til dagens tekster

De fleste er klar over at det gode og det onde eksisterer side om side. Spørsmålet om hvordan disse to kreftene oppsto, hvorfor de konkurrerer om makten og hvordan vi lever gode liv, angår oss alle.

Det finnes mange fortellinger om ondskap og godhet som forsøker å belyse problemet. Temaet er også utgangspunktet for mange Hollywood-filmer. Bibelens fortelling forsøker å gi oss et innblikk i hvilke krefter som er i spill, årsaken til ubalansen og hvordan det gode kan overvinne det onde. Det overordnede temaet i hele den bibelske fortellingen er kampen mellom det gode og det onde, mellom mørket og lyset.

Start bibelsamtalen

(Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende)

Dom 6,1-32

Dom 7,1-22

Luk 14,7-13

Joh 18,33-38

Åp 12,7-12

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Dom 6,1-32 | Hele menneskehetens dilemma

Urettferdighet, ondskap, utnytting, lidelse. Det første spørsmålet Gideon stiller Herrens engel er hele menneskehetens spørsmål: Hvis en god Gud er med oss … hvorfor gjør han ikke noe med elendigheten? Hva er Guds respons her? Er dette fremdeles hans respons på ondskap og lidelse? Er det bra nok?

Ellers er det mye underfundig i denne teksten som handler om Guds nærvær. Herrens engel setter seg usynlig under treet (Gud er nær, men Gideon vet ingenting). Så viser han seg, som en mann (Gud handler, men Gideon vet ikke at det er Gud). Så lager mannen ild med spissen av staven og forsvinner (Gideon skjønner at han har møtt Gud, men nå er Gud borte igjen). Etterpå fortsetter Gideon å motta veiledning fra Gud som utfordrer ham og kaller ham ut av komfort-sonene. Ser du noen paralleller til hvordan Gud har virket i ditt liv?

Dom 7,1-22 | Guds strategi vs. vår intuisjon

«Men er du redd…?» Gideon var det. Han var redd for å rive alteret i landsbyen og prøvde å gjøre det i hemmelighet om natten (og han ble «reddet av pappa»). Han er fremdeles livredd etter flere klare tegn. Denne siste gangen kommer Guds ord til ham gjennom en fiendesoldats drøm! Og seieren vinnes ved at fienden ødelegger seg selv (sml. 2 Krøn 20,21-23) mens Gideon og minihæren står og ser på. Guds måte å løse problemer på er ofte overraskende og annerledes enn vi har forestilt oss. Gud kan bruke en livredd lillebror i den ringeste familien i den minste klanen. Korset er det største eksemplet. Paulus skriver at der vant Jesus over maktene og myndighetene – ved å henge der naken og dø (Kol 2,15)! Og vi teller ennå årene etter Jesus. Ikke etter de som drepte ham. (Se også 1 Kor 1,18-31).

Luk 14,7-13 | Skandinavisk logikk?

Mente virkelig Jesus at vi skulle legge en snedig strategi for å bli æret i alles påsyn? Eller påpeker han bare det opplagte i at det er mer verd når andre opphøyer deg enn når du krafser deg selv mot toppen? Er Jesus overraskende skandinavisk her? Versene 12-14 appellerer også til logikk og fornuft for å si noe ganske radikalt: Er du snillest når du kalkulert beregner hvordan du kan bygge deg selv opp, sosialt, eller når du uselvisk tjener andre uten noen agenda? Er det mulig som kristen i dag å tjene troverdig uten en agenda? Er agape-kjærligheten fremdeles en troverdig og overbevisende kraft i vår verden? 

Joh 18,33-38|  En makt fra en annen verden

Jesus sier ikke her at «mitt rike er egentlig et annet sted». Han sier «min makt som konge i denne verden, kommer fra en annen verden og er derfor av en grunnleggende annen karakter.» «Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet.» (Joh 18,36). «Stikk sverdet ditt på plass igjen…. Tror du ikke jeg kan be min Far, og han ville straks sende meg mer enn tolv legioner (72 000 engler?» sa Jesus i Matt 26,52-53. Vil du vite hvem sin makt som er sterkest – Roma eller Jesus – er det bare å spørre «Hvilken dato har vi i dag?» Hvilket år sa du? 2023 år etter hva da?

Åp 12,7-12  |  Bak kulissene

Dette er den teksten i Bibelen som snakker rett ut om en krig mellom Jesus og Satan. Men om du vil legge ut på en detektivreise på jakt etter flere hint om hva Bibelen ser for seg skjer bak kulissene kan du slå opp til Luk 4,5-6; 1 Joh 5,19, Joh 8,44; 1 Joh 3,8; Joh 16,11; 12,31; Hebr 2,14; Joh 14,39 og Apg 10, 38-40. Legg merke til at det ikke bare er en ond makt som må beseires, men også løgnene til denne makten. Hvilke forvrengte gudsbilder har du selv måttet justere og legge bak deg?

Ettertanke

Jesus kom for å omvende oss fra ’kjærlighet til makt’ til ’kjærlighetens makt’. Det klinger enda bedre på engelsk: From the love of power to the power of love.  I hvilke situasjoner er det lettere å ty til makt enn til kjærlighet? Er det situasjoner hvor rå makt er mer effektivt?  Er det konflikt mellom maktbruk og kjærlighet? Bruker Gud rå makt? Bruker Jesus noen ganger rå makt?

Refleksjonsspørsmål

De urettferdiges fremgang provoserer oss

Historien om Gideon begynner med at et anstendig liv med Gud ikke har gitt lykke, rikdom og velstand for Gideon. Er ikke Gud  medisin mot det onde slik at et godt liv blir effekten? Vår rettferdighetssans utfordres ofte når vi ser at dårlige valg tilsynelatende gir lykke, og vi gleder oss over at forbryteren blir tatt til slutt. Hvordan fungerer denne mekanismen? Kan ondskap eller kriminalitet lønne seg?

Hvorfor er vi opptatt av de store og sterke?

Hvilke ulike definisjoner på styrke har vi? Hvem er sterk på treningsstudioet? I sjakk-turneringen? På arbeidsplassen? I politikken? I hjemmet? På universitetet? På slagmarken? etc… Hva er åndelig styrke?

Styrken i det vi ikke ser

Jesus antydet til Pilatus at hans styrke lå bortenfor det jordiske. Hvor lett ville det være for deg ikke å bruke din makt for å redde deg selv? På hvilke måter kan troen på det usynlige gi deg styrke? Hvorfor er det så vanskelig å tro på Guds makt i en syk verden?

Overvinner det gode alltid det onde?

Hvis Jesus var god, hvorfor døde han på et kors? Hva er dilemmaene ved å vente på det godes seier? Fungerer det overfor ikke-troende å forklare ondskap og godhet med en kosmisk kamp? Er godt og ondt gjensidig nødvendig for å erkjenne forskjellen? Hvordan påvirkes ditt liv og din tro av bibelens syn på denne kampen?