Meny
Lukk

Sabbatsskolen

02
des

9. Mennesker og makt

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

I vår del av verden er det ikke så stor forskjell på fattig og rik. Riktignok er det noen som kjører Ferrari og alltid drar på ferie til fjerne strøk, men det er nok unntaket i Danmark. Og vi har som regel ikke noe imot det heller. For vi har stort sett alt vi trenger. De primære behovene våre er som regel dekket.

Men det finnes også mennesker i Danmark som bare kan drømme om en ferietur til Gran Canaria og ikke har penger til julegaver til barna. De har svært lite og sliter med å få endene til å møtes. Men det finnes et sosialt sikkerhetsnett i Danmark, så ingen trenger å leve på gata eller dø av sult.

Er det forskjell på å dele evangeliet med dem som har mye og dem som har lite? Hvorfor/hvorfor ikke? Er det lettere å få de vanskeligstilte til å tro på Jesus enn de rike og innflytelsesrike? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan forholder vi oss til disse gruppene?

Start Bibelsamtalen

Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende)

Luk 19,1-10

Matt 19,16-22

Ord 13,7

Ord 15,16

Ord 28,6

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Luk 19,1-10  |  Sakkeus

Sakkeus er en forkortelse av det hebraiske navnet Sakarja, som betyr «Den rettferdige». Navnet «Sakkeus» og yrket «overtoller» er en motsigelse.

Det var romerne som krevde inn skatt. Stillingen som toller ble gitt etter et slags anbudssystem. De som fikk jobben som toller lovte å skaffe til veie det romerne krevde i skatt fra området. I tillegg brukte tollerne sin stilling til å skaffe rikdom og fordeler til seg selv og egen familie.

Sakkeus var blitt rik på å presse folk for penger (Luk 19,8). Tollerne var i samme sosiale kategori som tiggere, tyver og landeveisrøvere.

Lukas forteller på en levende måte: En mann som gjerne vil se Jesu. Siden han var liten av vekst klarte han ikke å se over de som sto foran ham, og han ble ikke sluppet fram siden folket foraktet ham. Sakkeus så et morbærtre et stykke fram. Sakkeus løp. Det var kun barn som løp. De som var voksne og ønsket å bli respektert gikk rolig og ærverdig. Deretter gjør Sakkeus noe helt uhørt. Han klatrer opp i et tre. Det var kun barn som klatret i trær.

Morbærtreet: Kan bli 10-12 meter høyt, med en stamme som kan bli opptil seks meter tykk, og med en tre på opptil 35 meter i diameter. Det er lett å klatre i treet. Frukten vokser i klaser og ser ut som en liten fiken.

Matt 19,16-22

Det står om mannen at han «eide mye». Det var ikke mange rike på Jesus tid, så mest trolig kan var den unge mannen en kjendis. Jesu spørsmål og mannens respons ville bli samtaleemne i byen.

Jesus sier: «Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike» (19,24).

En kamel gjennom et nåløye er en fysisk umulighet. På sammen måte er det med frelsen, for mennesker er det umulig, men for Gud er alt mulig.

Ettertanke

Hva viser Sakkeus sin oppførsel om ønsket etter å se Jesus?

Hvordan kan vi skape rom for at «sakkeuser» kan søke Jesus selv om vi ikke forstår eller synes deres oppførsel er merkelig?

Jesus sier til den rike unge mannen: «Vil du gå inn til livet, så hold budene!». Er det mulig å bli frelst ved å holde budene?

Er Jesu oppfordring om å selge alt å gi til de fattige kun til den unge mannen, eller er det en oppfordring til Jesu etterfølgere i alle tider? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Boken «Salomos ordspråk» innleder med en detaljert beskrivelse av hensikten med ordsråkene (Se Ordsp 1,1-6). Synes du ordspråkene i Ordsp 13,7; 15,16 og 28,6 underviser om rikdom slik at de oppfyller hensikten gitt i bokens innledningsvers?

Refleksjonsspørsmål

Rikdom, makt og evangeliet

Bibelen nevner flere personer som hadde makt og/eller var rike. I noen tilfeller ender historiene godt, og vi ser at rikdommen ikke sto i veien for troen. I andre tilfeller ser vi at rikdom ble prioritert fremfor tro. Det virker som om Jesus ikke legger vekt på hvor mye du eier, men hvordan du arbeider og forvalter det du har fått, til noe bedre.

Hva er forholdet mellom rikdom, makt og evangeliet? Bør vi søke det middelmådige eller det dårlige for å trenge Gud mer? Hvorfor sier Jesus at det er vanskelig for en rik person å komme inn i Guds rike? Abraham var veldig rik. Job hadde mange problemer. Er det en sammenheng mellom livssituasjonen din og troen din?

Utstråler vi noe som tiltrekker de rike?

Hvordan vil folk med dyre hus og fine klær reagere hvis du inviterer dem til kirken din, som er enkel, gammeldags og kanskje i dårlig stand? Er de fysiske omgivelsene viktige for disse menneskene? Hvorfor/hvorfor ikke? Spiller utseendet mitt noen rolle når jeg er sammen med velstående mennesker?

Hvilke behov kan innflytelsesrike mennesker ha? Hva kan man mangle selv om man tilsynelatende har alt? Hva har vi og kristendommen å tilby de rike og mektige? Og hvorfor? Bør vi vitne forskjellig til rike og fattige?

Bør vi strebe etter rikdom og makt, eller bør vi unngå dem? Hvorfor?