Meny
Lukk

Sabbatsskolen

11
nov

6. Motivert eller trøtt?

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Politikere og ulike organisasjoner står på torget for å fremme sitt budskap eller for å verve kunder til et teleselskap eller en forsikring. Noen ganger fanger budskapet vår oppmerksomhet, men ofte haster vi bare videre med en avvisende håndbevegelse.

Hva skal til for at vi som kristne blir motiverte til å møte mennesker der de er og fortelle dem om Kristus? Har vi mistet noe av motivasjonen til å spre troens budskap? Er det uetisk å stå på torget og fremme et budskap? Hvordan gjør vi evangeliet interessant for den jevne dansker? Hvor finner vi motivasjonen til å fortelle andre om Jesus? Mangler vi motivasjon fordi vi ikke aktivt deler troen vår med andre mennesker? Er evangeliet en privatsak i Danmark?

Hvis du har deltatt i «street ministry» det siste året, hva slags materiale delte du ut? Var det et budskap om kirken, om endetiden, om helse?

Start Bibelsamtalen

Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende)

Luk 24

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Luk 24 | Entusiasme for Evangeliet

24,8-12 – De første misjonærer:
«Husk hva han sa til dere, mens han ennå var i Galilea . . . Da husket de hans ord»
Jesus hadde snakket med kvinnene i Galilea. De var også hans disipler. Mottakere av hans undervisning. Lærlinger som hadde lært og som nå husket. Og nå var de de første misjonærene for det mest grensesprengende budskapet i verdenshistorien som ikke bare skulle fortelle at graven var tom, men som også skulle utlegge Jesu ord for Apostlene: «Det var: Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria, Jakobs mor, som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene» (v. 10). Og mennene, som de rollemodellene de skulle bli, «trodde dem ikke.»

24,13-35 – Emmaus
Etter å ha etablert at kvinnene også var disipler, har det blitt foreslått at de to disiplene på veien, kan ha vært herr og fru Kleopas (v 18).  Men det er spekulasjoner.  Legg merke til hva de har skjønt og ikke skjønt:
«Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri israel!»  Det gamle håpet om nasjonal gjenreisning var fremdeles det dominerende – selv etter flere år med Jesus.

«Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret, … de kom tilbake og fortalte de hadde sett et syn av engler som fortalte at han lever.»   Kvinnenes ord var akkurat da det eneste håpet de hadde.

Legg også merke til at profetiene om Messias trengte denne erfaringen for å kunne bli forstått. Det er også et tema i Apostlenes gjerninger. Først opplever de Den hellige ånds gjerninger – så oppdager de hva gamle bibeltekster egentlig betydde.  På den måten blir skriftene åpnet (v. 32) for dem.

24:36-43 – Oppstandelseskropp

Møtene med Jesus etter oppstandelsen er så rare, at det taler FOR at dette er rå øyenvitne-skildringer. På den ene siden kan Jesus komme og gå gjennom lukkede dører, og vise seg og bli usynlig akkurat som han vil. På den annen siden kan han spise fisk for å bevise at han er oppstått, og ikke bare et syn eller enn ånd.

Hva sier dette om den oppstandelsen vi selv tror vi skal oppleve?

24,44-52 – Lukas misjonsbefaling
Denne gangen åpner han forstanden deres, så de kan forstå skriftene (sml. v. 32).

I Bibelsamtalen knytter han sammen oppstandelsen, ånden og oppdraget til folkene (v. 46-47 sml. Hos 6,2 og Esekiel 37,1-14. I Esekiel 37 skal hele Israelfolket stå opp fra de døde. På Jesu tid var de spredt blant folkeslagene. Om Israel skulle gjenoppstå, måtte budskapet ut til alle folkeslag (sml. Rom 11). Når evangeliet gikk ut til folkeslagene ville både Israel og hedninger bli med i Gudsfolket! Til de som var blitt «ikke mitt folk» (Hos 1,9) skal Gud igjen si: «Du er mitt folk» (Hos 2,23) og de skal svare «Min Gud». På denne mystiske måten skulle Gud snu Israels troløshet til verdens frelse!

Ettertanke
Når har du opplevd at skriftene har blitt åpnet?

Er det forskjell på at skriftene blir åpnet eller at forstanden blir åpnet slik at man kan forstå skriftene?

Har du opplevd at nye erfaringer har kastet nytt lys over bibeltekster?

Hvorfor valgte Gud å gjøre kvinnene til de første «misjonærer»?

Lukas begynner med en prest (Sakarja) som ikke klarer velsigne (fordi han ble stum) og avslutter med en ikke-prest (Jesus) som velsigner! Ligger det et skjult budskap her?

Refleksjonsspørsmål

Hvorfor er jeg en troende kristen?

I vår kultur er det nesten ingen synlig forskjell på en troende kristen og en ikke-troende. Begge kan leve et godt liv med høy moral og etikk. Begge kan leve i samsvar med sin tro bak en mur av privatlivets fred.

For de første kristne kunne troen på Kristus være både revolusjonerende og farlig. Tanken på at Jesus var Messias var en snublestein for jødene, og for mange andre var det utenkelig at denne personen hadde stått opp fra de døde og var en kjærlig og nærværende Gud.

Troen på Kristus har med det indre livet å gjøre, men viser seg også på utsiden. I en tid der alle velger det som passer best i livet, er det ikke alltid like spennende eller fristende å tro på Jesus. Derfor kan det være vanskelig å kommunisere troen til mennesker i dag som «det rette å gjøre».

Hvilken rolle spiller Den hellige ånd i vårt ønske om å fortelle andre om Jesus? Må vi vente på en spesiell kraft før vi vitner om Jesus? Er det mindre behov for å tro på Gud når krig, motgang og vanskelige tider er langt unna oss? Hvordan påvirker mitt eget forhold til Gud mitt ønske om å dele vår tro og personlige erfaringer med andre? Trenger jeg entusiasme eller tro i livet mitt før jeg kan dele troen min med andre? Hva tror du er enklest: å «advare» andre eller å dele «Guds kjærlighet»? Og hvorfor? Må vi absolutt fortelle r om troen når de ikke spør om det?