Lukk

Sabbatsskolen

13
jul

2. Når Jesus inviterer

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Dagens politikere og ledere har embetsmenn til å gjøre jobben i kulissene. I dag er det ikke vanlig at stor menneskemengde fysisk følger følger én person.

Men på Jesu tid var det vanlig at mennesker som hadde et budskap, for eksempel lærere og filosofer, ble fulgt av mennesker som ønsket å fordype seg i lederens budskap eller på annen måte høste fordeler.

Da Jesus var klar for sin offentlige tjeneste, inviterte han raskt flere til å følge ham på veien. Vi vet ikke om noen takket nei til invitasjonen, men vi leser om dem som sa ja. Og de så ut til å gå løs på oppgaven med entusiasme og mot.

Jesu etterfølgere ønsket å lære av mesteren sin. Men de så også på seg selv som privilegerte og som en del av den indre sirkelen. Så lenge alt gikk bra, var det ettertraktet. Men slik forble det ikke.

Start Bibelsamtalen

Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende.

Mark 1,16-20

Joh. 1,35-51

Mark 2,13-17

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Mark 1,16-20  |  Kom og følg meg
Fire fiskere forlater fiskegarnet og i tillegg en far for å følge Jesus. Det var det de levde av. Prisen for å følge Jesus er høy (et viktig tema i Markusevangeliet, se Markus 8,34), og det er ikke noe disse fiskerne bare kan nøyes med å gjøre i deres fritid. Hvorfor fikk de lyst å slå følge med Jesus i stedet? «Jeg vil gjøre dere til menneskefiskere,» sier Jesus. Velvalgte ord for nettopp fiskere, som viser at Jesus alltid tilpasser ordene sine dem han snakker til. Deres oppgave er ikke bare å følge ham og lære for deres egen skyld. De blir selv fisket inn av ham med få ord. Hans plan er altså å lære dem opp til å gjøre det samme med mennesker, som han selv nettopp har gjort med dem.

Joh 1,35-51  |  Se, Guds lam!
Sammenlignet med Markus, har Johannesevangeliet en helt annerledes forklaring på hvordan de første disiplene begynte å følge Jesus. Det startet med predikanten, Johannes, som tenkte på seg selv som «røsten i ødemarken», omtalt av profeten Jesaja (Joh 1,32). Han oppfatter ikke seg selv som Messias. Hans oppgave er å forberede folket på Herrens komme. Med én gang han identifiserer Jesus som «Guds lam», forlater to av hans disipler ham for å følge Jesus i stedet. Det er snakk om Andreas og en annen, hvis navn vi ikke får fortalt. Andreas blir overbevist om at Jesus er Messias og får overtalt sin bror, Simon, til å bli med. Vi hører ikke Simons reaksjon. Vi kunne kanskje mistenkt at Johannes ville bli fornærmet over å miste disipler til Jesus, men intet i teksten indikerer at det er en konkurranse mellom dem. De er på samme lag, og Johannes anerkjenner Jesus som større enn ham selv. Hver disippel når en erkjennelse av hvem Jesus er uten at det blir forklart tydelig hvordan de vet det – troen bare kommer til dem gjennom møtet med Jesus. Han blir kalt «rabbi» (lærer), «Messias», «Guds sønn og Israels konge». Likevel lover Jesus å åpenbare enda større ting for dem om ham selv.

Mark 2,13-17  |  Det var mange som fulgte ham
Så langt i Markusevangeliet har vi hørt lite om hva Jesu lære gikk ut på. Jesus skiller seg ut på en annen måte: Hvem som følger ham. Fiskere har lav status. Det samme har tollere. Jesus kaller på Levi, som sitter på tollboden. Alle som gikk her måtte betale til romerne. Avgiften var helt arbitrær. Det betalte neppe for vedlikehold av veien. Dette var typisk romerne og deres måte å drive imperiet på. De som tok på seg jobben med å inndrive disse urimelige tollpengene var selvfølgelig hatet av mange. Levi er kanskje Matteus, for historiene ligner på hverandre (Matt 9,9-13). Men det er også mulig at de begge bare er eksempler og at en lignende historie egentlig kan fortelles om mange av Jesu følgere. Som Markus også skrev: Det var mange (slike) følgere. Når først de ble kjent med Jesus, inviterte de dessuten til fest for at enda flere kunne få møte ham.

Til ettertanke
Simon og Andreas forlot fiskegarnet, og Jakob og Johannes forlot Sebedeus, faren sin. Hva har du måttet forlate for å følge Jesus? Hvilken pris har du betalt for å ta din tro på alvor? Og hva er gevinsten? Er også vi, som leser dette, kalt til å bli menneskefiskere, eller var dette bare en oppgave til de utvalgte apostlene? Hvor stor del av ditt liv fyller troen din? Kan den kombineres med jobben din? Hvis ja, hvordan? Hvis nei, hvorfor ikke?

I Johannesevangeliet er det på døperen Johannes sin anbefaling, at mange av de første disiplene følger Jesus. Her ser vi hvor stor betydning en lærers eller en venns anbefaling kan ha. Hvilke anbefalinger har hjulpet deg på din trosvandring? Har du selv anbefalt andre å følge Jesus?

Jesus ble kritisert for å spise og drikke med mennesker, som de religiøse autoriteter ikke mente man burde menge seg med. Men hvordan kan dette sies å nettopp være en del av Jesus sin appell? At han velger dem, som andre typisk fravelger? Og hvilken rolle spiller festmåltidene i hans arbeid blant disse mennesker? Kan mat være en del av menneskefisking i dag også?

Refleksjonsspørsmål

Å gi alt for saken
Helhjertethet verdsettes av de fleste. Vi reagerer ofte negativt når vi ser noen som har ferdighetene til en oppgave, men som bare går halvhjertet inn i den. Hvor går grensen mellom å overleve i en jobb eller oppgave og å gå “all in” for oppgavens skyld? Kan prisen bli for høy? Når Jesus sier “la de døde begrave sine døde”, kan det høres ut som om vi skal ignorere familiens behov til fordel for oppgaven. Men er det virkelig det Jesus mente, eller er det noe kulturelt som kan ha gått tapt i utsagnet?

Hva inviterer Jesus deg til å gjøre?
I dag kan vi ikke bokstavelig talt vandre sammen med Jesus. Men invitasjonen til å følge Jesus gis fortsatt til mennesker i dag. Men hva er det Jesus inviterer meg til å gjøre? Hva er det han vil ha av meg eller gi meg? Hvis vi sier til unge mennesker i dag at “Jesus inviterer deg til å ta opp ditt kors og følge ham”, vil de kanskje løpe skrikende bort. Så hva betyr det egentlig å følge Jesus?

Guds Ånd veileder meg
Jesus har invitert oss til å tro på ham, men forklarte at når han gikk bort, ville han sende Ånden til oss. På den måten kunne en del av Gud være til stede over hele jorden. Hva er Åndens oppgave hos oss i dag? Hvordan kan vi sikre at vi hører Guds Ånd og ikke bare våre egne impulser? Hva er hensikten med å være Jesu etterfølgere, også gjennom Åndens innflytelse? Hvordan kan jeg ta Ånden med meg i hverdagen uten å bli oppfattet som en religiøs fantast?