Lukk

Sabbatsskolen

08
apr
2023

2. Positive valg

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Når en bonde planlegger avlingene sine, innebærer det en hel syklus. Først må man planlegge og beregne hva som er mest lønnsomt. Så sår man frø i bakken, pleier det som vokser, og til slutt høster man resultatet av arbeidet.

Bildet av innhøsting dukker opp mange ganger i Bibelen. Syklusen med å så og høste har alltid vært betingelsen for menneskelivet. Jesus snakker om prosessen fra å så et frø til den endelige innhøstingen, for å forklare åndelige sannheter på en relevant måte.

Det er denne prosessen vi skal studere denne uken, ettersom den endelige innhøstingen i Åpenbaringsboken fører til en stor fest for å feire det gode resultatet.

Start Bibelsamtalen

(Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende)

Åp 14,14-20

Luk 8,4-15

Matt 13,24-30

Gal 6,1-10

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Åp 14, 14-20  |  Vrede, glede og en overraskende vri

Kornhøsten handler om hvordan Gud fullfører innhøstningen fra alle nasjonene (de 144 000 var førstegrøden, se 14,4). Innhøstningen av druene er et bilde på dom (sml  Joel 3,18; Jes 63,1-6). I  Åp 19,15 får vi vite at det er Jesus selv som tråkker vinpressen.  Bildet er tilsynelatende et av de mest voldelige i hele Bibelen. Men det kan være en vri i plottet her. Når Jesus tråkker vinpressen er det et naturligvis et bilde på harme og dom. Men kanskje er det ikke fiendene som trampes i vinpressen, men martyrene? (Jeg er det sanne vintre… Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt).  Jesus forvandler en tragedie til seier (slik han gjorde på korset). Martyrenes blod blir til Guds vredes vin som betyr slutten for Babylon. Vi leser at Babylon og hennes gjester blir  «beruset på blodet fra de hellige og fra Jesu vitner» (Åp 17,6 – sml Åp 14,8.10). Denne beruselsen er begynnelsen på slutten for Babylon (slik Belsasar og gjester fra hele verden drakk seg fulle før Babylon falt i Dan 5). Rent historisk var det mye på grunn av martyrene kristendommen vant terreng i Romerriket. Og det er blant annet  gjennom martyrium Åp 12,11 sier at den store kampen mellom godt og vondt skal vinnes. Martyrenes rop i Åp 6,10 kan også oversettes: «Hvor lenge skal du vente før du dømmer og gir oppreisning for vårt blod fra dem som bor på jorden» (med andre ord: «Hvor lenge før vår martyrdød får den virkningen den er ment å ha?»).

Luk 8, 4-15  |  Jesus, sprengkraften, frukten og jeg

Hvor er du og jeg i denne liknelsen? Kan vi bestemme omstendighetene rundt jordsmonnet vårt? Kan vi kontrollere fuglene? Eller tornebuskene? Eller dybden i vår egen mottakelighet? Hvor ligger kraften til vekst i denne liknelsen? Hvor er mulighetene våre til å påvirke? Hva vil det si «å ta vare på» ordet og hvorfor fører det til frukt?  Jesu liknelser var ment å høres en gang, for så å virke resten av livet. Hva har denne liknelsen (som en del av Guds ord) gjort med deg?

Matt 13,24-30  |  Vi er sammen i dette livet

Har du tenkte på at denne liknelsen sier at jo nærmere vi kommer høsten, jo fullere, flottere og modnere blir hveten? Og jo tydeligere blir det for alle at ugress er ugress? Er dette en negativ eller positiv liknelse? Slutter den lykkelig eller ulykkelig? Og hva er det den egentlig oppfordrer oss til å gjøre eller ikke gjøre?

Gal 6,1-10  |  Nåde eller karma?

«Det du sår skal du høste.» «Let så skal du finne». Handlinger har konsekvenser. Konsekvenser har en årsak. Hvilke konkrete ting kan vi gjøre for å oppleve mer av Åndens liv og Åndens frukter? Hva med nåden? Den kristne filosofen Dallas Willard sa det slik: «Nåde står i motsetning til fortjeneste, ikke i motsetning til innsats.»

Kakebiten kan være så gratis det vil, men du må løfte hånden, ta kakestykket, føre det til munnen, åpne munnen, putte det inn, lukke munnen, snu biten med tungen så du kjenner den kalde glasuren mot tungen, trekke pusten gjennom nesen, kjenne  etter hva den lukter og smaker, tygge, svelge… Du har fremdeles ikke «fortjent» kake! ;-D.

Ettertanke

Hva ønsker du skal være frukten av ditt liv? Hva skal de si i begravelsen? Hva skal barna huske når de flytter hjemmefra? Hva vil de huske på jobben, når du pensjonerer deg eller bytter jobb? Hva vil Jesus takke deg for?

Hjelp hverandre i gruppen å se og sette ord på hverandres unike egenskaper, gaver og bidrag!

Refleksjonsspørsmål

Inhøstning til inspirasjon

Bildet av såing og innhøsting forekommer ofte i Bibelen. Jesus brukte disse bildene for å formidle åndelige sannheter. Men bildet av den endelige innhøstingen kan være både skremmende og oppmuntrende. Hvordan kan jeg balansere frykten for å være ugress med gleden over å være en del av den gode innhøstingen? Er ideen om dommedag som en katastrofefilm fra Hollywood, eller er den mer som Narnia, der forbannelsen til slutt blir brutt og gleden gjennomsyrer alt?

Jeg høster det jeg sår

Årsak og virkning er en del av virkeligheten. At vi høster det vi sår, er i stor grad ubestridt. Hvordan håndterer vi det faktum at noen ser ut til å høste det motsatte av det de sår? Hvor er rettferdigheten i at livet kan gå galt selv når alle de riktige valgene er tatt? Er det Guds plan at vi alltid får det vi fortjener?

Å være sammen med dem jeg ikke liker

Jesus formidler tanken om at både ugress og korn vokser sammen frem til innhøstingen. Bør vi tåle å være sammen med «ugress» her i livet? Hva er de praktiske implikasjonene av Jesu tro på at godt og ondt skal vokse side om side frem til innhøstingen? Ser du på deg selv som en av høstfolket eller som selve avlingen?