Meny
Lukk

Sabbatsskolen

11
mar

10. Rikere av å gi?

Tekstene

Oversikt

Forsiden til mange aviser appellerer til misunnelse og slår fast at kjente personer enten tjener mer eller har mer. At andre har noe jeg selv ønsket (men ikke har), taler til en del av vårt indre som ikke alltid er forenlig med Bibelens fortelling.

Luk 12,13-34

Jes 14,12-14

Joh 12,1-11

Apg 5,1-11

(Velg en tekst, les den – gjerne to ganger – og snakk så om noen av spørsmålene under)

Mer av alt – hele tiden

Det meste av det vi kjøper er ikke verd å reparere. Vi kjøper nytt. I gamle dager hadde du kanskje to par sko eller to skjorter. I dag fungerer ikke dette. Alt rundt oss oppfordrer til å bruke mer og mer og å kjøpe flere ting … nye ting. Å ha noe som andre ikke har, betyr at vi har muligheter som andre ikke har, eller at vi har tatt bedre valg enn naboen. Andre europeiske kulturer verdsetter ofte gullhåndtak mer enn en kjøkkenvask. Det som kan sees av andre har stor verdi. Hva gjør dette med oss mennesker? Hvor går grensene mellom den sunne fornyelsestrangen og ønsket om å vise status? Hvordan skal vi forholde oss til andre som
tilsynelatende har verdier vi ikke forstår eller liker? Er det Guds tanke at vi skal være middelmådige og ikke utstråle fremgang og fornyelse?

Hva er problemet?

Hvilke grunnleggende problemer er en del av vår personlighet og kan dette fjernes før Jesus kommer? Hvorfor tror mange at munkelivet er bedre enn en konges liv?

Begjær og tyveri

Hvorfor tror du begjær er nevnt i de ti bud? Er ønsket om å få det bedre et uttrykk for begjær?  Kan vi se på forbrukerkultur som tyveri av planetens ressurser? Hvordan kan vi bli oppmerksomme på egen selvrettferdighet i de valgene vi tar. Har vi holdninger som ikke er «himmelske»? Hvordan kan vi lære barn og unge en bedre vei uten at de føler at vi fratar dem noe godt?

Kommentarer til tekstene

Luk 12,13-34  |  Samleren

”Ta dere i vare for all slags grådighet” sier Jesus i vers 15. Teksten gir flere eksempler på situasjoner der pengene kan feste grepet: (1) Når det er penger man har rett til, men ikke får tak i, lurer bitterheten (vers 13); (2) Når man plutselig har mye mer enn man har regnet med, lurer selviskheten (versene 16-19) og (3) Når man har alt for lite penger, lurer bekymringen (versene 22-29). Hvor mener så Jesus at det gode livet er? Jo, det er to ting hans etterfølgere har som ”hedningene” ikke har: En himmelsk Far og et liv i Guds rike: Guds familie – menigheten.

Jes 14,12-14  |  Grådighetens opphav

Dette er fra en spottevise om Babels konge. Men som i sangen om kongen av Tyros (Esek 28) merker vi her et kosmisk språk og aner derfor at sangen låner språk fra en annen og større fortelling – en saga om et himmelsk vesen som ble grepet av begjær etter å karre seg opp og fram.  Det er lett å synge spottevise om Babel. Men når har DU nok? Har du definert nok? Går det an?

Joh 12,1-11  |  Når er vårt forbruk basert på tyveri?

300 denarer var en årslønn. Om noen brukte for eksempel 500 000 kroner på en kveld på spa for pastoren ville nok vi også reagert. Men Johannes påstår at Judas drev med underslag fra pengekassen og at han derfor hadde en ekstra grunn til å være litt sur. Han stjal selv penger som kunne vært gitt til de fattige.

Apg 5,1-11  |  Den stygge siden av begjær

Dødsfallet til Ananinas og Safira var og er forstyrrende.  Menigheten var det nye tempelet der Gud bodde, og Guds hellige nærvær krevde ærbødighet. I bevisstheten spøkte fortellingen om Ussa som ble offer for respektløs omgang med paktskisten. Farlig Hellighet kaller N. T. Wright det. (Acts for Everyone, Part 1: Chatpers 1-12). Tenker vi i dag for trivielt om Gud og menighet og hva som er ”dyrt og hellig”? Fortellingen er vel også en invitasjon til å dukke ned i følelser av stolthet, skam, ære og begjær.  Hvorfor i all verden sa de det ikke bare som det var? Hvorfor prøvde de å fremstå som bedre enn de var? Hva drev dem egentlig til å gjøre noe de visste var tvilsomt? Når gikk det galt?

Ettertanke

Har du opplevd begjær etter penger, ting eller status? Har du opplevd troen som en hjelp til ikke å sitte fast i slike følelser? Har du opplevd omsorg fra din himmelske Far eller fra menigheten?

Refleksjonsspørsmål

Gode spørsmål for samtale og refleksjon

Still gjerne spørsmål som begynner med: hvem, hva, hvor eller hvorfor. Å forstå og forholde seg til teksten i sin historiske sammenheng er viktig. For å gjøre bibelsamtalen aktuell og personlig, kan du oppmuntre til reaksjoner som berører følelser og sanser i forbindelse med teksten. Hva overrasker, hvilket bilde av Gud får vi, og hva kan vi bruke det til i dag?

Bakgrunn for teksten

Hva er den viktigste tanken du tar med deg fra det du har lest?
Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?
Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?
Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?
Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)
Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?
Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?
Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?
Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?
Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?
Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?
Hvis du skulle lage et “trospunkt” fra teksten, hva ville det være?
Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?
Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en som ikke tror?