Meny
Lukk

Sabbatsskolen

13
mai

7. Tid med den jeg elsker

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Det intense ønsket om å være sammen med den du elsker, er en målrettet kraft som noen ganger kan få oss til å ta farlige sjanser. Du trenger ikke å være et godt menneske for å gjenkjenne kjærligheten som drivkraft. Kjærligheten bor i mennesket fra skapelsen av, fordi vi er skapt i Guds bilde.

En ting er å snakke om kjærlighet. En annen ting å omsette det til handlinger i relasjonene våre. Å være sammen, oppfyller behov ingenting annet kan dekke. Gud skapte oss slik i Edens hage og en dag vil vi oppleve det igjen i hele sin fylde . Guds vedvarende ønske etter å være sammen med oss fyller også oss med lengsel og inspirerer til å søke Gud. Det er dette hele bibelfortellingen handler om.

Start Bibelsamtalen

(Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende)

Åp 4, 9-11

1 Mos 3,8-13

Joh 21,15-19

Åp 11,15-19

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Åp 4, 9-11 | Skaperkraften

Slik skapelsefortellingen fortelles blir mannen skapt av jorden, og kvinnen av mannen. I forbannelsen som følger fallet, blir begge slaver av sitt «jordiske opphav». Kvinnen blir slave av mannen og mannen slave av jorden. Abraham reiste ut av Babylon på Guds kall, men når Israels folket rammes av forbannelsene, blir de slaver i Babylon (Esra 9,9). Bibelen synes å si at mennesker som ikke ærer Gud som skaper blir slaver av naturlige krefter og reduseres til noe mindre enn det de er skapt til å være (Rom 1). Rent biologisk er det slik at dersom ikke pannelappen fungerer som den skal (der intellektet, fornuften og impulskontrollen sitter) blir vi slaver av instinkter og impulser. Gud kaller menneskene til å overskride dyriske drifter og følelser og «den sterkestes rett» og komme til vår rett som likeverdige mennesker skapt i Guds bilde og til å råde over naturen i et fellesskap der ingen skal undertrykkes, gjøres til slaver eller fratas sin verdighet. Hensikten med å tilbe Gud, er ikke fordi Gud trenger det, men fordi vi trenger det. I tilbedelsen av Gud orienterer mennesket sine edleste ressurser mot de høyeste og edleste prinsipper – for å kunne bli det de er kalt til å være: Prester og konger over naturen – ikke slaver under den.

1 Mos 3,8-13 | Gud vil

Alliansen med slangen, fører umiddelbart til brudd i relasjonene. Beskyldningene sitter løst. Ansvaret for egne handlinger legges over på andre. Men legg også merke til at Gud kommer for å være sammen med menneskene slik han pleier. Det er ikke sant at Gud ikke tåler å se synd. Eller at syndige mennesker ikke tåler Guds nærvær. Gud kommer i kjærlighet til barna sine og håper de vil være sammen med ham. Det er de som skjuler seg i skam og frykt.

Joh 21,15-19 | Elsker du meg?

Når alt kommer til alt koker det ned til kjærlighet. Elsk Gud og din neste. På norsk er det litt uklart hva Jesus egentlig spør om. Det er to muligheter:
(1) Elsker du meg mer enn du elsker de andre?
(2) Elsker du meg mer enn de andre gjør?
Det er den andre betydningen Jesus spør om her. En del engelske oversettelser gjør dette tydelig. De tyske har også vært tydelige lenge. Men hva var Jesu poeng med dette forhøret mens hele
disippelflokken hørte på? Hvorfor skulle Peter elske Jesus mer enn de andre gjorde? Hva har det å gjøre med det kallet Jesus gir ham? (Den som elsker Jesus mest er den beste lederen?). Kan man overhode sammenlikne slikt?

Åp 11,15-19| Klimakampen, kjærlighet og ødeleggelse

Mennesket, skapt i Guds bilde, var den første «kongen» – kalt til å råde over jorden. Jesus er menneskeheten 2.0 som overtar der vi feiler. Nå priser de 24 eldste Gud for å ha grepet makten som konge.

I paktkisten som ble synlig lå lovtavlene. I sentrum av lovtavlene finner vi sabbatsbudet som handlet om å ære Gud som skaper.
Paktskisten blir synlig akkurat idet de himmelske vesener forkynner dom over de som har ødelagt Guds skaperverk – jorden. Er det tilfeldig?

Ettertanke

Hva skal egentlig til for man blir glad i noen?
Hvordan skjer dette når det kommer til Gud?
I hvilken grad snakker vi om følelser, og i hvilken grad om valg?
Blir man et bedre menneske av å tilbe Gud som skaper?

 

Refleksjonsspørsmål

Hvorfor er troen på skapelsen viktig?

I dag er Gud fullstendig skrevet ut av historien om hvordan alt ble til. Er det en forenkling av argumentene å se det som «enten skapte Gud eller så utviklet det seg»? Kan man tro på Gud som skaper selv om man ikke oppfatter
skapelsesuken bokstavelig? Kan man tro på Guds skapende kraft og likevel tro at en viss biologisk evolusjon finner sted? Er det troverdig å velge en posisjon fordi du er redd for konsekvensene av en annen posisjon?

Skapelse handler om kjærlighet

Åpenbaringen forteller om himmelske vesener som anerkjenner Gud som alle tings skaper og opphav. Er dette et uttrykk for et vitenskapelig faktum, eller ligger det noe mer bak? Hva er forholdet mellom skapelse og kjærlighet i Bibelen? Hva er menneskenes motiver når de skaper noe, og kan vi forstå mer om Gud hvis vi tenker på denne sammenligningen?

Kjærlighet til skaperverket

Man kan se naturen som «bare molekyler og mekanismer» eller som noe som er skapt i kjærlighet. Hvilken oppfatning motiverer mest til å ta vare på den? Hvordan kan kampen mot klimaendringer være en del av troens budskap, samtidig som ødeleggelsene øker for hver dag som går? Hvordan påvirker mitt forhold til Gud måten jeg organiserer livet mitt på i forhold til forbruk og miljø? Skapte Gud alt for vår skyld eller for sin egen skyld? Hvis det var Gud som hadde et ønske, hvordan påvirker det min respons og mitt forhold til Gud?