Meny
Lukk

Sabbatsskolen

15
apr

3. Ubetinget kjærlighet

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Svært få aviser og nyhetsprogrammer legger vekten på de gode nyhetene. Oppmerksomheten vår rettes stadig mot katastrofer og negative hendelser.

Åpenbaringsboken tegner også grusomme bilder som kontrast  til de vakre visjonene av at godheten seirer.

Hvordan ville budskapet i Åpenbaringsboken vært uten omtalen av alt det skremmende? Er det gode avhengig av kontrasten til det onde? Om du ser nøye etter vil du se at budskapet om det godes seier, den himmelske festen og  evangeliet om Jesus som den eneste verdige, gjennomsyrer hvert kapittel i boken.

Start bibelsamtalen

(Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende)

 Åp 14, 6-7

Luk 23, 26-43

Rom 5

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Åp 14, 6-7  |  Det evige evangeliet

Ordet evangelium var ikke et religiøst ord i antikken. Det ble brukt om gledelige nyheter om seier i krig, om at det endelig var fred, om at en konge var født eller hadde blitt innsatt. For de kristne ville alltid Jes 52,7 være en sentral tekst: Gud hadde kommet tilbake til Sion. Gud var blitt konge. Det var slik de tolket fortellingen om Jesus. I Jesus hadde Gud kommet tilbake til Jerusalem, og nå hadde han satt seg ved faderens høyre hånd og regjerte som verdens konge. Og han skulle snart komme tilbake og skape rettferdighet i dommen.

At evangeliet er evig, betyr kanskje at denne gangen skulle det vare …. Dette var gode nyheter … for all fremtid!

Luk 23, 26-43  |  Frelst til slutt

Hva skapte troen i forbryteren på korset ved siden av Jesus? Hvordan kunne han tro at den korsfestede Jesus hadde en fremtid og et rike? Hvordan mønstret han motet til å tro at han selv kunne ha en fremtid i det riket?

Kanskje så han i Jesus en som triumferte over hat og ondskap med kjærlighet og tilgivelse? En som ikke reagerte med vrede men med godhet? En som levde det han hadde lært, selv når læren hans ble satt på den ytterste prøve? En som heller ville dø enn å svikte sine idealer og sine verdier? Selv ikke nagler gjennom føtter og hender kunne få ham til å hate eller forbanne sine fiender.

Om noen i møte med døden skulle tro på at noe som helst kan være sterkere enn tomheten, døden, dumheten og menneskers ondskap, er det ikke så urimelig at man lar seg inspirere og smitte av Jesu fred og kjærlighet midt oppi alt det som er!

Rom 5 |  Hvorfor er evangeliet så godt?

Hvilke av disse ordene fra Romerne 5 griper deg mest i dag: Fred? Håp? Lidelse? Utholdenhet? Kjærlighet? Nåde? Frifunnet? Evig liv?

Hvilke har du allerede en dyp erfaring med?

Hvilke av disse har en kilde i din tro på evangeliet?

Ettertanke

Hva inneholder og omfatter ordet «Evangelium» for deg?

Hva er de beste nyhetene i evangeliet?

Hva i evangeliet vil appellere til en du kjenner som ikke tror?

Refleksjonsspørsmål

Rett-i-koppen-frelse?

Røveren på korset ble lovet en plass i paradis. Vi kjenner ikke livet hans, men han ble ansett som en banditt som fortjente dødsstraff. Hva synes vi om det faktum at noen kan leve et helt liv på kanten av loven, bare for å finne frelse 5 minutter før det siste sukket? Er vi misunnelige på denne røveren? Fortjente han det Jesus lovet ham? Hvordan reagerer vi når noen får det de ikke fortjener? Hvordan påvirker «noe for noe»-kulturen vårt syn på Guds frelse?

Den skjøre balansen i evangeliet

Mennesker har alltid vært opptatt av å blidgjøre gudene gjennom offer og gode gjerninger. Bibelen er en lang fortelling om menneskets religiøse utfordringer. Både Det gamle og Det nye testamentet tar opp spørsmålet om godt og ondt, årsaken til sykdom og nød samt trangen til å betale for Guds gunst. Jesus viste oss at det ikke alltid er en direkte sammenheng mellom den sorgen vi opplever og de valgene vi tar. Hvordan kan evangeliet bidra til å sette oss fri?

Når du spør, får du svar

Hva er best – å motta en gave eller å vinne en pokal? Hva når spørsmålet flyttes til den åndelige verdenen: Guds gave eller vår fortjeneste? Spør du kristne om balansen mellom tro og gjerninger, får du mange forskjellige svar. Hva kan grunnen være til det? Hva var Paulus var mest opptatt av i sine brev? Når du leser om kvinnen som ble tatt i hor, er ditt fokus mest på «ingen fordømmelse» eller «synd ikke mer»?