Meny
Lukk

Sabbatsskolen

27
mai

9. Villedende markedsføring

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

«Ikke klikk på lenken!» er en kjent advarsel for de fleste i dag. Søppelpost og villedende markedsføring er laget for å suge til seg pengene eller tiden vår.

I kampen mellom det gode og det onde, mellom ekte tilbud og spam, kan vi enten være ofre eller vinner. Åpenbaringen 17 avslører skremmende bilder, og det er fristende å gå matematisk til verks for å tolke alle detaljene. Det er kanskje vanskeligere å bli enig. Det blir lett ord mot ord og ingen felles forståelse.

Klarer vi midt oppi alle de heftige symboelene å se Gud som den trofaste, den som har armen rundt deg, selv om du ikke forstår alt? Det er utfordringen denne uken.

Start Bibelsamtalen

(Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende)

Åp 17

Jer 29,1-9

Dan 3,1-7

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Åp 17 | Skremmende bilder

I kapittel 12 flyktet kvinnen fra Dragen før det sjuhodede dyret kom på banen. Her i kapittel 17 rir hun på dyret. Eller er det samme kvinne? Kan virkelig Johannes Åpenbaring har forutsett hvordan kristendommen gikk fra en 300 årig ikke-volds bevegelse til å alliere seg med «jordens konger» og selv bli en voldelig maktfaktor i Europa? Hvilke synder og krefter er det egentlig bildene i Åp 17 beskriver?
Er rikdom og makt, snillere fristelser enn hor?

Jer 29,1-9 | Innsats i nærmiljøet

Løgnprofetene forkynte at løsningen var rett rundt hjørnet, og at det var like før folket skulle hjem igjen. Jeremia, derimot, ba dem forholde seg til profetien om at det skulle ta 70 år. Mens de var i eksil og ventet på frelsen, var oppgaven å godta Guds timeplan og å være til velsignelse lokalt. Dette var i tråd med den store planen som Gud hadde gitt Abraham i 1 Mos 12,1-3. Guds folk skulle være til velsignelse – til slutt for hele verden. Tenker vi også sånn om ventetiden?

Dan 3, 1-7 | Babylon og veier til makt

Nebukadnesar bygget statuen i protest mot profetien om at Babylon skulle avløses som verdensmakt. Han gjorde også noe svært unikt ved selv å ta initiativet til en tilbedelses-seremoni. Dette var vanligvis prestenes domene. Men Nebukadnesar ville bruke tilbedelse som en lojalitetserklæring til seg selv. Og idet han på denne måten blander tilbedelse og tvang blir han utgangspunktet for Åpenbaringsbokens advarsel om den samme mekanismen. Senere skulle Daniel gi ham en helt annen visjon for å sikre sin posisjon: «Derfor, konge, ta imot mitt råd! Riv deg løs fra dine synder med rettferd og fra din skyld med barmhjertighet mot de nødlidende. Så skal din lykke vare lenge» (Dan 4,27).

Finnes det legitime måte å utøve religiøs makt på?
Kan kirkesamfunn legitimt utøve makt over sine medlemmer?
Finnes det legitime grunner til at en nasjon kan sette rammer for personers religionsutøvelse?
På hvilke måter utøvde Jesus makt?

Ettertanke

Hva tenker du er det viktigste med profetiene:
Bygge tro og håp når de går i oppfyllelse?
Forberede oss på det som kan komme?
Gi oss et glimt av kampen bak kulissene?
Oppmuntre oss med budskapet om at det gode seirer til slutt?
Bevisstgjøre oss på forskjellen på satans og Guds metoder?
Vise oss HVORDAN det gode vinner?
Annet?

Refleksjonsspørsmål

Hvorfor blir vi fanget i falsk markedsføring?

Bildene Johannes ser er skremmende også for ham. Babylon tilbyr det motsatte av det hans Gud har å gi, og likevel er det et hav av mennesker som blir lurt av tilbudene. Hva er hovedtemaene i Åpenbaringen 17? Hvilke ord og uttrykk kan du sette ring rundt som viser forskjellen mellom Guds budskap og den falske markedsføringen? Hva gir håp og inspirasjon midt i de opprørende scenariene? Hva er det i oss som gjør at vi ofte tiltrekkes av det som glitrer? Er det riktig å anta at alt som ser lystbetont og tiltalende ut, må være ondt?

Fastboende eller nomader

Synet av Babylon vekket minner om tiden Israels folk hadde tilbragt der som deporterte fanger. Dengang måtte de tilbringe store deler av livet der. Hvorfor kunne de ikke bare leve som nomader og slippe å ta stilling til kulturen rundt seg? Hva var det overraskende budskapet til dem, og hvilke praktiske paralleller kan vi trekke til i dag? Hvor mye deltar vi i samfunnet rundt oss? Hvorfor bruke tid på noe annet enn kirke og tro?

Det handler om tilbedelse

I Daniels bok ser vi at Babylon var stedet der troskapen til Gud ble satt på prøve. Vår verden er ikke opptatt av trospunkter pg gudstjeneste. Folk er opptatt av klimaødeleggelser, overforbruk, egoisme, løpsk kapitalisme, økonomi, utarming av ressurser og skjev fordeling. Finner vi noe av dette i synet av Babylon i Åpenbaringen?