Lukk

Tro og lære

Offisiell tro og lære

Syvendedagsadventister anser Bibelen som den eneste kilden til tro og lære. Vi tenker at bevegelsen vår er blitt til som resultat av det protestantiske prinsippet Sola Scriptura - Bibelen alene, som den eneste standard for kristen tro og praksis.

Kirken har for tiden 28 grunnleggende læresetninger som kan organiseres i seks kategorier – Læren om Gud, læren om mennesket, læren om frelsen, læren om kirken, læren om det kristne liv, og læren om endetiden. Gjennom hele Bibelen er Gud arkitekten bak all undervisning, som i sin visdom, nåde og kjærlighet, gjenoppretter et forhold til menneskeheten som vil vare gjennom evigheten.

Her kan du se alle de 28 punktene med offisiell tro og lære i en liste.