Lukk
I Syvendedags Adventistkirken skjer dåpen ved full neddykkelse av mennesker som har tatt et personlig valg. Dåpen kan skje innendørs eller ute, slik som ved vårt årlige sommerstevne.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Bli medlem

Så hyggelig at du tenker på å bli medlem i kirken vår. Her får du vite hvordan du kan bli medlem.

Hvis du vil bli medlem i Syvendedags Adventistkirken, må du først bli døpt med troendes dåp. Vi er så opptatt av å verne om menneskets frie valg, at vi ikke døper barn. Spørsmålet om tro er så viktig at det må den enkelte selv ta stilling til når vedkommende er gammel nok til å gjøre det.

Derfor er barnedåp ikke tilstrekkelig for å bli medlem i vår kirke. Du må være døpt ved full neddykkelse, og du må selv ha tatt et fritt valg om å bli døpt.

Hvem kan hjelpe deg til å ta dåp?

Det er pastoren i den nærmeste Adventistkirke som er den mest naturlige personen å kontakte dersom du ønsker å ta dåp. Gå til oversikten over våre kirker. I detaljinformasjonen for hver menighet finner du direkte link til pastoren med ansvar for menigheten. Ta kontakt med denne pastoren, så vil du få hjelp til å forberede deg for dåp.

Den som skal bli døpt i Syvendedags Adventistkirken, må være enig i den bibelforståelsen vi står for. Vår offisielle troslære er sammenfattet i 28 grunnleggende trospunkter.

I de fleste adventistkirker er det egne dåpsbasseng som brukes ved dåp. Her har pastor Melissa Myklebust nettopp døpt en ung person i Bergen. Foto: Carl-Fredrik Hammersland/ADAMS.

Det er så flott å bli kjent med nye mennesker som har Jesus som helt. Vi gleder oss over at du gjerne vil bli en del av vårt fellesskap.

Ikke nøl med å ta kontakt med din nærmeste pastor. Hun eller han vil mer enn gjerne hjelpe deg til å vokse i troen, finne deg til rette i fellesskapet og bli medlem i vår menighet.