Lukk

Bli bedre kjent i Bibelen!

Foto: Tor Tjeransen

Tro i hverdagen

Bibelen er troens viktigste bok. Den er boken der Gud snakker til oss. Bibelen har inspirasjon til å leve et liv i tro. Men Bibelen ble skrevet i en annen tid, og ikke alt er like enkelt å forstå. Derfor arrangerer Adventistkirker over hele verden samtalegrupper der du kan være med på spennende samtaler om tro.

I Adventistkirkene har vi samtalegrupper om tro og Bibelen hver sabbat i forkant av gudstjenesten. Der tar vi utgangspunkt i et ressurshefte med et gitt tema. Noen ganger er temaet i studieheftet en av Bibelens bøker, andre ganger et aktuelt tema. Hvert hovedtema strekker seg over tre måneder, sabbatene i et kvartal i året. Fordi vi bruker alle sabbatene i et kvartal, tretten sabbater, på hvert tema, får vi anledning til å gå dypt inn i tematikken. Nye perspektiver åpner seg når du får snakke med andre mennesker som ønsker å leve ut Bibelens råd i hverdagen.

På mange måter er det som skjer i bibelstudiene, en form for personlighetsutvikling. Fordi vi snakker om Guds tanker, blir vi preget av de himmelske verdiene og perspektivene.

Noen avsnitt i Bibelen er krevende å forstå. Men vi vil gjerne skjønne mer av det Gud vil med våre liv. Derfor skygger vi ikke unna det vanskelige. Vi er ikke enige om hvordan alt skal forstås. Men forskjellige synspunkt er jo også en berikelse for fellesskapet.

Bli med i en gruppe som leser Bibelen sammen, deler erfaringer med troen, diskuterer betydninger og søker å leve ut Bibelens ord. Finn en adventistkirke som passer for deg, og bli med i samtalen.

Her er noen ressurser til hjelp i bibelstudiet:

Bestill bibelstudieheftet her.

Du kan høre en lydversjon av bibeltemaene her.

Norsk Bibelinstitutt har et stort utvalg av brevkurs med bibelske tema.

En bibelleseplan kan være en god hjelp til å lese systematisk og se sammenhengene i Bibelen.

Det finnes flere forskjellige apper med bibel til din smarttelefon. Husk at en smarttelefon uten en bibel-app ikke er en smart telefon.

Biblia Plus er fra United Bible Societies. Her får du Bibel 2011 til nedlasting og bruk off-line.

«Bibel» er fra Life.Church.

Finn dem i Google Play og App Store.

Du kan se et halvtimes TV-program med samtale om hvert tema her.

Du finner bibelstudieveiledning for mange aldersgrupper og mange språk her.