Lukk
I Adventistkirken bidrar medlemmer med tiende, ti prosent av inntekt, for å finansiere kirkens aktiviteter.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Tiende

Gud har gitt menigheten en tydelig oppskrift på hvordan menighetsarbeidet skal finansieres. Det kalles tiende.

Helt tilbake i Det gamle testamente etablerte Gud denne ordningen. «All tiende i landet, både av grøden på marken og av frukten på trærne, hører Herren til. Den er viet til Herren» (3 Mos 27,30). Da dette ble sagt, var penger ennå ikke oppfunnet. Folkene drev en bytteøkonomi.

I dag tenker vi at ti prosent av inntekten tilhører Gud. Syvendedags Adventistkirken har fulgt det prinsippet siden vi ble stiftet som kirkesamfunn.

På Jesu tid hadde tiendesystemet vært vel etablert i lang tid. Systemet var viktig for å finansiere Guds verk, men det å bidra med tiendedelen av inntekten til Guds sak, fritar ikke fra å leve et liv i omsorg for andre. En selvgod kar trodde det. Han sa: «Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener» (Luk 18,12). Jesus var ikke imponert.

I Syvendedags Adventistkirken er det strenge regler for hva tiendepenger kan brukes til. De brukes til lønn for pastorer og øvrige kirkelige ansatte. Dessuten brukes tiende til å finansiere evangeliseringstiltak.

Tiende blir aldri brukt til å finansiere byggeprosjekter, enten det er kirker eller andre bygg.

Det vanligste i Adventistkirken er å innbetale tienden til den lokale menighetens konto. Lokale kasserere viderefører så disse beløpene til kirken sentralt, som har ansvaret for å forvalte midlene.

Syvendedags Adventistkirken mottar både statsstøtte og kommunal støtte etter gjeldende lov. Disse pengene utgjør en relativt liten andel av kirkens totale økonomi.

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner

Som giver har du krav på skattefradrag for inntil 50.000 kroner i året for skatteåret 2021, minimum 500 kroner. I skatteåret 2022 er maksimalt beløp for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner satt til Kr 25.000. For å få denne fordelen må du oppgi navn, adresse og fødselsnummer, enten via post.dnu@adventist.no eller tlf.: 32 16 16 70/32 16 16 85. Det fradragsberettigede beløpet vil da framkomme på din ferdig utfylte skattemelding.

Dersom du tidligere har fått skattefradrag for gaver til Adventistkirken, trenger du ikke å foreta deg noe.

Dersom du ønsker å foreta innbetalinger direkte til Syvendedags Adventistkirken, ber vi deg bruke følgende kontonummer:

Tiende: 3000.30.33100 Merk innbetalingen «Tiende»
Hope Channel Norge: 3000.30.37777
Misjon 10/40: 3000.30.30020
Norsk Bibelinstitutt: 3000.30.22222
ADRA Norge 3000.30.31035

Takk for alle bidrag.

Syvendedags Adventistkirken
Den norske union
Postboks 124
3529 RØYSE

Org. nr. 944 671 102