Lukk
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Bibel og bønn

Gjennom Bibelen hører vi Guds stemme til oss. I bønnen snakker vi til Gud. Når du lar Gud tale til deg gjennom Bibelens sider, vil det samtidig minne deg om viktige tema for dine bønner. Bruk ressursene du finner her, til å styrke ditt bønneliv og finne Guds plan for ditt liv.