Meny

Perspektiv

Berik bønnelivet med bibeltekstbønn

Synes du at bønnelivet ditt består mest av repetisjoner av temaer du har gjentatt tusenvis av ganger?

Syndsbekjennelse

Gud lar seg ikke imponere av botsøvelser, men det er alltid makt i de foldede hender.

Sammen forvalter vi verden

Gud eier verden, men har overlatt den i vår varetekt til han kommer tilbake. Mye taler for at dette forvalteransvaret griper inn i alle livets anliggender.

Åtte kvinner

Bibelske kvinner med evne til å inspirere på kvinnedagen.

Konflikthåndtering etter bibelsk oppskrift

Klok kvinne og hissige menn. Historien om David og Abigail er som klippet fra Hollywood. Se hva som skjer!

Hvorfor trosfrihet?

Trosfrihet er en sentral verdi i liberale demokratier. Men finnes det grunner i Bibelen for å fremholde dette?

Jesus har inderlig medfølelse med alt som lever

Menneskehetens virkelige moralprøve er den holdning vi har overfor dem som er prisgitt oss – dyrene.

Helt åpenbart, eller?

Åpenbaringen kan være vanskelig å forstå, men det er verd innsatsen.

Takk og lov!

Å øve seg i takknemlighet er medisin mot bitterhet og andre ulumskheter.

Menneskeverd

Menneskeverdet står til troende når vi behandler hverandre i pakt med de levereglene han har etablert.

Håp

Håp: forventning; trøste seg til at fremtiden vil bringe det en ønsker; mulighet for en lykkelig vending; fortrøstning.

Hva sier Bibelens profetier om Jesus?

I julen tenker vi på det yndige Jesusbarnet, men profetiene om ham er mer opptatt av hans voksne liv og hans brutale død.

Som en far er barmhjertig mot sine barn, …

Har du problemer med å forstå Det gamle testamentes Gud? Du er ikke alene om det.

Jesu annet og tredje komme

Livet byr på omstendigheter som kan skape usikkerhet om fremtiden. Selv om Jesus ikke lovet en problemfri tilværelse i denne verden, ga han et viktig løfte som hjelper oss til en indre fred og mot til å se fremover med forventning.
Loading...