Lukk

Hva tror vi? Det viktigste

Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Vår tro

Tro er et viktig ord for kristne. Derfor blir vi ofte spurt: Hva tror dere? Vi tror at Jesus er den viktigste personen som noen gang har levd. Det han har gjort, er avgjørende for oss mennesker.

Men det blir jo for enkelt å si at vi tror på Jesus. Punktum. For vi tror mye mer. Og vi er overbevist om at troen er noe som utvikler seg. Vi forstår mer av det Gud har sagt i Bibelen, etter hvert som tiden går. For vi vil hele tiden lære, og vi har skjønt at det tar tid å fatte Guds tanker og planer.

Troen er dynamisk, tenker vi. Vi utvikler oss, og troen utvikler seg.

Derfor vil vi ikke utforme en trosbekjennelse på noen korte setninger. Vi tenker at det kan begrense lysten til å lære mer om Guds planer for verden og for oss personlig. Likevel er det nødvendig å formulere noen grunnleggende læresetninger. Det har vi gjort sammen med adventister fra hele verden. Vi har definert et trosgrunnlag på 28 punkter. Disse punktene beskriver det vi tenker på som selve fundamentet i troen.

Når du leser disse punktene, vil du se at de tar for seg mange forskjellige tema. Samlet beskriver de et stort og stabilt fundament for troen. Vi er åpne for at vi kan komme til å legge nye punkter til listen med læresetninger. Kanskje fordi vi har fått en dypere forståelse for noen bibelske tema, eller fordi det er nødvendig å bruke noen andre ord for å uttrykke troen.

Så når du spør: Hva tror dere adventister? Da svarer vi: Jesus og Bibelen. Det er det viktigste. Men vi ønsker at forståelsen av både Jesus og Bibelen skal bli både bedre, grundigere og mer nyansert så lenge vi lever.

Troen er dynamisk, tenker vi. Vi utvikler oss, og troen utvikler seg. Sånn er det å være menneske. Sånn er det å være et menneske som tror.

Syvendedags Adventistkirkens 28 grunnleggende læresetninger gruppert i kategorier.

Syvendedags Adventistkirkens 28 grunnleggende læresetninger i samlet liste.