Lukk

Adventnytt

Adventnytt er Syvendedags Adventistkirkens medlemsblad i Norge. Bladet kommer 11 ganger i året med dobbeltnummer i juli/august.

Bladet sendes gratis til alle syvendedags adventister som er medlem av en norsk adventistmenighet og bosatt i Norge. Alle kan bestille bladet gjennom Norsk Bokforlag: ordre@norskbokforlag.no.

Dersom du hører til gruppen som kan få bladet tilsendt gratis, men ikke får bladet, ber vi deg ta kontakt: ordre@norskbokforlag.no

Adventnytt tar gjerne imot artikkelstoff om ting som foregår i adventistmenigheter i Norge. Stoff sendes til post@adventnytt.no. Vennligst ta kontakt med redaksjonen før oversending av store bildefiler.