Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Testamente

Uansett hvor gammel du er, kan det være klokt å opprette et testamente. Arveloven gir klare rammer for hvor stor del av formuen man kan testamentere bort dersom man har livsarvinger.

Det er relativt enkelt å lage et testamente, men vi anbefaler at man søker hjelp hos en advokat.

Her er noen av de formkravene et testamente må tilfredsstille.

Testamentet må være skriftlig, datert, påført testators fødselsnummer og signert med to vitner tilstede. Vitnene må bekrefte at det er et testamente, at testator skrev det av fri vilje og var ved sans og samling. Vitnenes fødselsdato og adresse bør også opplyses om.

Har du tidligere skrevet et testamente bør du skrive klart at tidligere testamente tilbakekalles dersom det bare er det siste som gjelder.

Ektefellers rett til minstearv og barns rett til pliktdelsarv gir noen begrensninger i hva du kan testamentere bort. Deres arv kan i liten grad begrenses i testamentet.

Dersom du ønsker å tilgodese arbeidet til Syvendedags Adventistkirken i ditt testamente, er det viktig å bruke korrekte betegnelser på hvilken del av menighetens arbeid du har i tanke.

Syvendedags Adventistkirken, Den norske union, Org. nr. 944 671 102

Dette er det korrekte navnet på organisasjonsleddet som dekker hele Norge.

Syvendedags Adventistkirken, Nordnorsk distrikt
Syvendedags Adventistkirken, Vestnorsk distrikt
Syvendedags Adventistkirken, Østnorsk distrikt

Dette er de korrekte navnene på de tre distriktene i Norge. De har ikke egne organisasjonsnumre.

Dersom du ønsker å tilgodese din lokale menighet, bør du oppgi Syvendedags Adventistkirken, Den norske union, Org. nr. 944 671 102 som mottaker av arven og angi at midlene skal brukes i (lokal menighet).

Vår advokat hjelper deg gjerne med å sette opp et testamente. Ta kontakt med Jóhann E. Jóhannsson på telefon 32 16 16 70.