Lukk

Kort og godt

De viktigste spørsmålene i livet har sjelden enkle svar. Men ofte har vi ikke tid til å lese noen hundre sider for å finne gode svar. Det er heldigvis mulig å gi gode svar på kort tid. Det har vi forsøkt oss på. Her er et utvalg viktige spørsmål. Og vi forsøker å gi deg gode svar på ett minutt. Hvis du liker den kjappe stilen, er det fint. Hvis du synes det blir for overflatisk, skjønner vi det. Derfor byr på grundigere svar på mange av disse spørsmålene andre steder.

Våre offisielle trospunkter gir en mer systematisk framstilling av hva syvendedagsadventister tror.