Lukk

Menighetskalenderen 2024

Menighetskalenderen viser oversikt over hendelser av nasjonal og internasjonal karakter i menighetenes liv. Kalenderen har også en beskrivelse av formålet med de forskjellige gavene som blir samlet inn.

Januar
6. Personlig innvielse fil Gud
6. Kollekt: Verdensmisjonen (F)
10.-20. Ti dager med bønn
20. Religionsfrihetens dag
27. Bibeldagen
27. Kollekt: Det Norske Bibelselskap/Norsk Bibelinstitutt * (C)

Februar
10. Tyrifjorddagen
10. Kollekt: Tyrifjord videregående skole (C)
17. Fokus på familien

Mars
2. Kollekt: ADRA Norge (C)
9. Kollekt: Mediearbeidet i Norge og på verdensbasis (AWR) (B)
16. Internasjonal ungdomsdag/Global Youth Day
23. Menighetsskolenes dag
23. Kollekt: Menighetsskolene (D)

April
6. Menighetsmisjonens dag
6. Kollekt: Distriktenes evangelisering (D)
13. Litteraturdagen
20. Kollekt: Sommerfryd (D)

Mai
11. Kollekt: Unionens og Divisjonens katastrofefond (B)
18. Barnas dag

Juni
1. Kollekt: Norsk Bibelinstitutt (C)
22. Kollekt: Newbold College (A)

Juli
13. Kollekt: Verdensmisjonen (F) Sommerens stevner

August
3. Kollekt: Unionens evangelisering (C)
17. Fokus på studenter
20. Hjelpeaksjonen begynner i Norge
24. End It Now dag – mot vold og overgrep

September
14. Kollekt: Verdensmisjonen (F)
21. Ungdomsdagen
28. Brevskolens dag
28. Kollekt: Norsk Bibelinstitutt (C)

Oktober
12. Pastorens dag
12. Kollekt: Adventnytt (C)
19. Fokus på SDA historie
26. Fokus på skaperverket/miljø

November
2. – 9. Bønn og fellesskapsuke
9. Kollekt: Bønneukekollekt til Global Misjon (F)

Desember
7. Kristen forvaltning
14. Helsefokus
14. Kollekt: Helse– og miljøarbeidet (E)

* Fra offeret på bibeldagen går de første kr. 45.000 fil Det Norske Bibelselskap som en gave fra Adventistkirken. Det overskytende går fil Norsk Bibelinstitutt.

A: TED
B: 50% TED 50% DNU
C: DNU
D: Distrikt
E: 10% GC / 90% DNU
F: GC

Klilkk her for å se/laste ned Menighetskalenderen 2024 som PDF med ekstra informasjon om “Bruken av tiende, kollekter og gaver i 2024” på side 2.