Lukk
Takk for ditt bidrag til kirkens arbeid.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Støtt oss

Kirkens arbeid finansieres hovedsakelig av frivillige gaver fra enkeltpersoner.

Dersom du ønsker å foreta innbetalinger direkte til Syvendedags Adventistkirken, ber vi deg bruke følgende kontonummer:

Tiende: 3000.30.33100 Merk innbetalingen «Tiende»
Vipps DNU: 17268
Hope Channel Norge: 3000.30.37777
Misjon 10/40: 3000.30.30020
Norsk Bibelinstitutt: 3000.30.22222
ADRA Norge 3000.30.31035

Takk for alle bidrag.

Vil du ha skattefradrag?

Som giver har du krav på skattefradrag for inntil 25.000 kroner i året, minimum 500 kroner.  For å få denne fordelen må du oppgi navn, adresse og fødselsnummer, enten via post.dnu@adventist.no eller tlf.: 32 16 16 70/32 16 16 85. Det fradragsberettigede beløpet vil da framkomme på din ferdig utfylte skattemelding. Oppdatert informasjon om fradragsberettigede gaver og beløpsgrenser finnes på Skatteetaten.no.

Dersom du tidligere har fått skattefradrag for gaver til Adventistkirken, trenger du ikke å foreta deg noe.

Syvendedags Adventistkirken
Den norske union
Postboks 124
3529 RØYSE