Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/AME

Fortsatt ambassadører

Det er fortsatt begeistring for misjonsarbeid i Norge, og alle kan gjøre noe.

I november i fjor, ble det utgitt en book av Dr. David Trim for å markere Trans-European Divisjons (TED) 90-års jubileum. Den norske union har vært en del av denne divisjonen siden den ble opprettet. Trim er lederen for kontoret for arkiv, statistikk og forskning ved Generalkonferansen, men har sine røtter i TED. Boken heter «A Passion for Mission» og beskriver hvor viktig misjonærene fra vår del av verden har vært for menighetens vekst over hele kloden.

Mens andre divisjoner ble opprettet i forrige århundre på grunn av behovet for å organisere kirkens arbeid i regioner av verden, var TEDs raison d’être å utdanne og sende ut misjonærer til Asia, Afrika og mange andre deler av verden. Det var virkelig en lidenskap og begeistring for misjon. Det var de skandinaviske landene sammen med Storbritannia som var motoren for arbeidet og som fostret både ledere og misjonærer.

Mot slutten av boken gir Trim et perspektiv på hvordan det står til med TED i dag. Han noterer seg at Europa har blitt en misjonsmark og spør derfor om vi evner å vise den samme begeistring for misjonen hjemme som vi gjorde før for utlandet, og om de som nå flytter inn til Europa fra andre land, klarer å nå ut til sine naboer her i Europa. Våre forfedre måtte kontekstualisere både budskapet og væremåte for å etablere kirken på misjonsmarken. I dag må vi lære å gjøre den samme øvelsen her hjemme.

ADRA kan hjelpe oss å kontekstualisere. Mens ordet misjon ikke er populært blant sekulære mennesker, kan alle være enige om at det er godt å hjelpe andre. Om det er nødhjelp der vi kan vise solidaritet med våre medmennesker i Libanon eller utdannelse i Sør-Sudan som bekjemper fattigdom og urettferdighet, er det noe våre sekulære naboer kan bli begeistret for. Slik er vi med å dele et sant og vakkert bilde av hvem Gud er både her hjemme og der borte. Slik kan vi være ambassadører for Jesus. ADRA er en viktig brobygger mellom samfunnet og Adventistkirken.

Dette arbeidet er truet av pandemien. De store innsamlingene på Sommerstevnet og Speiderleiren har ikke blitt gjort og det vil være begrensninger i hvordan hjelpeaksjon 2020 kan gjennomføres.

Ikke på noe tidspunkt under pandemien har det vært forbudt med innsamling av penger, hverken på gata eller ved dørene. Men én ting er hva som er forbudt, en annen ting er hva som oppfattes som greit. Dette er noe vi kan ha ulike meninger om. Ikke la Hjelpeaksjonen i denne spesielle tiden få skape dårlig stemning på skolen eller i menigheten.

Både Norges Innsamlingsråd og Frivillighet Norge har laget grundige veiledere for smittevern. ADRA anbefaler å ta kontakt med kommunelegen før man setter i gang med noe. Om Hjelpeaksjonen blir gjennomført i din menighet eller ikke, vil være opp til den lokale kirken eller skolen. Men et valg må tas. Det handler om hva som vurderes forsvarlig i deres lokale kontekst.

Det finnes imidlertid alternativer. La kreativiteten blomstre! ADRA Norge kan gi tips og råd og en omfattende veiledning har blitt sendt ut til ledere for menigheter og skoler. Noen har gått i gang med tiltak allerede! Ole Martin Hofseth tok en push-up for hver eneste av de 8802 kroner som kom inn under hans aksjon, Push-ups utdannelse! Christopher Vaet fortalte vits for ADRA på Facebook, Simon og Anita Martin lagde familiesommerstevnet hjemme hos seg selv, og gjennomførte en markedsdag. Håvard Huru Bergene løp 160 km på mindre enn 32 timer! Sammen har de samlet kr. 35 703. Tusen takk til alle som har brukt det de har og det de kan, for å gjøre noe godt for andre! Dette er Alle engasjert. Dette viser at det fortsatt er begeistring for misjonsarbeid i Norge, og at alle kan gjøre noe!

Noter:

Trim, D. J. B. (2019). A Passion for mission. Binfield: Newbold Academic Press.