Meny
Lukk
Foto: Jóhann E. Jóhannsson /ADAMS

Godt nytt år – med fokus på misjon

Jeg håper året 2020 blir et år der vi raust deler de goder Gud har gitt oss.

I løpet av 2020 skal Adventistkirken i Norge gjennomføre fire generalforsamlinger der menigheten skal gjennomføre valg, diskutere organisasjonsmodeller og vedtekter, samt legge føringer for arbeidet de neste fem årene. Ledelsen i Adventistkirken legger betydelig arbeid i planleggingen og gjennomføringen av disse viktige demokratiske samlingene. Samtidig må vi passe på at vi ikke mister fokuset på misjonsoppgaven og evangeliseringen. Sammen med vår tilbedelse, må dette alltid være det vi prioriterer på alle nivåer i adventistbevegelsen.

Derfor vil jeg gratulere Moss menighet, som har åpnet Norges første HappyHand butikk. På vegne av hele menigheten i Norge, takker jeg dem som har arbeidet så hardt for å realisere drømmen. Gud la denne visjonen i hjertet til noen som var åpne for å ta imot. Medlemmer har gått frem i tro, og Gud har i sin trofasthet åpnet dører. Den fjerde desember åpnet en fantastisk butikk i Moss sentrum.

HappyHand er en gjenbruksbutikk som er drevet av frivillige, og overskuddet av driften skal gå til veldedige prosjekter. Butikken vil synliggjøre menigheten, fremme menighetens verdier og være et arena der relasjoner med mennesker og andre organisasjoner dyrkes. Konseptet er inspirert av suksessen de fire HappyHand butikkene i Danmark har hatt. Nå trenger HappyHand i Moss både produkter som kan selges, kunder som kjøper, og frivillige som arbeider. Jeg oppmuntrer alle som har muligheten til det, å støtte prosjektet. La oss be for HappyHand og alle som er engasjert i butikken.

«Alle engasjert» er et begrep de fleste i Adventistkirken har hørt om de siste par årene. Essensen av «alle engasjert» er at Gud kaller oss der vi er, til å bruke det vi har, for å gjøre ham kjent i vår tid og i vår sammenheng. «Hva har du i hånden?» spurte Gud, da Moses var opptatt av alle de gode grunnene til at han ikke kunne gå dit Gud ba ham å gå (2 Mosebok 4,2). Poenget er at når vi bruker det vi har, i tjeneste for Gud og i oppgaven om å fortelle andre om hvem Gud er og hva Jesus har gjort for oss, vil Gud velsigne og åpne dører.

Kanskje kaller han oss til å starte en smågruppe der vi inviterer venner og naboer. Kanskje kaller han oss til å sette i gang et prosjekt som vil være en arena hvor vi møter mennesker og blir kjent med andre. Kanskje ber han oss om å dele Hope Channels fantastiske videoandakter på Facebook. Kanskje ber han oss begynne med speider i nærmiljøet. Kanskje ber han oss invitere noen som søker, til å ta et kurs ved Norsk Bibelinstitutt.

Tanken om vårt forvalteransvar står sterkt blant adventister. Ofte snakker vi om pengebruk og tiendebetaling. At vi støtter Guds arbeid økonomisk, er utrolig viktig, og til stor velsignelse både for giveren og for mennesker som kommer til tro gjennom menighetens arbeid. Men når jeg tenker på forvaltning, tenker jeg også på det budskapet og det oppdraget Gud har gitt oss. Når Gud har velsignet oss med noe godt, forventer han at vi deler det med andre. Det er i grunnen dette de gjør i Moss gjennom HappyHand.

Derfor håper jeg at dette året ikke blir et år der vi graver ned det gode Gud har gitt oss (Matteus 25,25). Det kan lett skje i alt snakk om generalforsamlinger, organisasjon, vedtekter og valg. Jeg håper året 2020 blir et år der vi raust deler de goder Gud har gitt oss. La oss holde et tydelig fokus på oppdraget fra Gud og møte året med den samme innstillingen Jesaja hadde: «Her er jeg. Send meg!» (Jesaja 6,8).