Meny
Lukk
Foto: SolStock/iStock

Nå spirer det frem

Slik profetene fortalte om Jesu første komme, har Gud bedt sine disipler i dag om å fortelle om hans andre komme.

De siste ukene har jeg hatt privilegiet å høre mange historier om hvordan våre fantastiske lokale menigheter gjør Gud kjent i deres nærmiljø.

På ledersamling i Vestnorsk distrikt ledet pastor Vidar Hovden et møte hvor det ble fortalt suksesshistorier fra menigheter i vest.

  • Vi hørte om hvordan Mandal Parkering hadde gitt tillatelse til gratis bruk av en parkeringsplass midt i byens sentrum, slik at menigheten kunne gjennomføre et meget vellykket «baklukeloppis» til inntekt for ADRA. Dette var blitt mulig på grunn av et godt samarbeid med frivilligsentralen i byen.
  • Mandal menigheten er også med på den årlige Folkehelseuga i byen i samarbeid med andre foreninger. Menigheten har foredrag i kirken, og på grunn av samarbeidet med andre, kommer de i kontakt med mange flere enn de ellers hadde klarte alene.
  • Sandnes fortalte om sine «Gå-ut-gudstjenester» hvor fokus er på tjeneste for andre. Blant annet har de hatt gudstjenester i hjemmene til mennesker som ellers ikke har muligheten å komme i kirken.
  • Stavanger kunne fortelle om hvordan bønnegruppene i menigheten vokser og om den innflytelsen disse gruppene har i menigheten.
  • Haugesund kunne fortelle om betydningen av de regelmessige «fest-Sabbatene». En gang i måneden arrangerer de en gudstjeneste som er lagt opp for gjester. Kvaliteten er god, og temaene er passende og relevante for dem som ikke er så vant med å gå i kirken. Og hva er resultatet? Flere som en gang var med i kirken, finner det relevant og interessent å være med på disse sabbatene.
  • Mye kunne blitt fortalt fra Bergen. I det siste har menigheten arbeidet med konseptet, «Girls for God» og «Boys for God». Dette er et initiativ i samarbeid med skolen. Gutter og jenter samles hver for seg for å snakke om den praktiske betydning av det kristne livet for ungdommer i dag, og be sammen. Dette, sammen med bibelpizza og et aktivt ungdomslag, gjør at menigheten er et godt sted å være for ungdommer. Dette er et av flere viktige arbeidsområder for menigheten.
  • Ålesund kunne fortelle om hvordan vennskap over tid er nødvendig i en sekulær tid, og at slike vennskap bærer frukt. Bygger vi autentiske relasjoner, som er basert på respekt og tillitt, kan mennesker i dag finne sin plass i vårt felleskap.

I skrivende stund er det bønneuke og Willy Aronsen og jeg er på vår tradisjonelle reise for å møte med menigheter. Det er tredje året vi gjør dette. Her hører vi mange flere slike gode historier om arbeidet i våre lokale menigheter.

Sauherad, for eksempel, fortalte om den veldig tydelige visjonen de har om å være «et bønnens hus for alle». Sauherad er en aktiv menighet på flere fronter, med misjon, ungdomsarbeid, speider, skolen og mer, men alt er bygget på bønn. De er systematiske i bønn, slik at alle som er medlemmer av menigheten eller har en tilknytning til menigheten, blir bedt for av noen i menigheten hver dag. Dette har hjulpet menigheten til å fokusere på det utadrettede arbeidet Gud har kalt oss til, og virkelig bry seg om mennesker i lokalsamfunnet.

Istedenfor å be mennesker komme til oss, som ikke er så lett, er menigheten nå på vei ut for å være en del av lokalsamfunnet, bli kjent med mennesker og bygge relasjoner gjennom samarbeid og engasjement.

«Se, jeg gjør noe nytt», sier Herren, «Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» (Jesaja 43,19).

Det jeg har fortalt om her, er bare noen eksempler av mange flere, som viser at Adventistkirken fortsatt er en bevegelse. I adventstiden er det mange som tenker på fortellingen om da Jesus kom for første gang. Det gir oss muligheter til å fortelle at Jesus fortsatt er med oss og snart kommer igjen, fordi han er kjærlighet. Det er håpets budskap. Det er adventbudskapet.