Meny
Lukk
Foto: microgen/iStock

Politikk og samfunnsengasjement

Som kirkesamfunn ønsker vi å bidra til kloke beslutninger i lovgivende forsamlinger.

Syvendedags Adventistkirken har fra den ble stiftet vært partipolitisk nøytral. Noen medlemmer har tolket kirkesamfunnets partinøytralitet dit hen at man ikke skal ha noe med politikk å gjøre.

Men kirkens partinøytralitet betyr ikke at menigheten er uten synspunkter om saker av politisk natur. Tvert imot. Menigheten har en lang tradisjon for å ha tydelige meninger om en rekke forhold som politikere i verdens nasjonalforsamlinger typisk har ansvar for.

I menighetens tidlige år begrenset menighetens politiske meninger seg til spørsmålet om slavehold i USA og avholdssak. I årenes løp har de samfunnene vi bor i, blitt mer og mer komplekse og både medlemmer og det store publikum har hatt behov for å vite hva kirken mener om forskjellige samfunnsspørsmål. Etter hvert som Adventistkirkens medlemstall og innflytelse i samfunnet har økt, har det derfor vært nødvendig å formulere kirkens ståsted på en lang rekke saksområder.

Disse uttalelsene er samlet på Generalkonferansens hjemmeside.

Allerede i 1995 offentliggjorde Generalkonferansen en uttalelse om «Farene ved klimaendringer». I dokumentet oppfordres regjeringer verden over til å stabilisere klimagassutslippene til nivåene fra 1990. Trusselen fra klimaendringer er ikke blitt mindre siden 1995 og oppfordringen til respekt for skaperverket er enda viktigere i dag enn den gangen.

I min rolle som unionsleder og dermed styremedlem i Generalkonferansens styre, var jeg selv med på å vedta en uttalelse som ble offentliggjort ved begynnelsen av Generalkonferansens hovedforsamling i Atlanta i 2010. Uttalelsen dreide seg om ytringsfrihet og blasfemi og kom i kjølvannet av urolighetene rundt Muhammedtegningene publisert av Jyllandsposten i 2005 og etterfølgende politisk trykk i flere land for å gjøre blasfemi straffbart.

Denne uttalelsen fra 2010 var og er et tydelig forsvar for ytringsfriheten og en avvisning av strenge blasfemilover. Politikere i mange land vil åpenbart applaudere denne uttalelsen, andre vil være negative til den, men kirken har sin mening uavhengig av hvilken politikk som vedtas av nasjonalforsamlinger verden rundt.

Syvendedags Adventistkirkens uttalelser om politiske spørsmål kommer fordi vi er opptatt av å bidra til gode og trygge samfunn over hele kloden. Gud har ikke kalt oss til å trekke oss tilbake fra verden, men til å være det Jesus kalte salt og lys, i den verden han har satt oss i.

Mens jødene var i eksil i Babylon sendte Gud et budskap til dem gjennom profeten Jeremia. Det budskapet gikk ut på å delta aktivt i samfunnslivet der de var blitt bortført, og gjøre det beste ut av situasjonen. «Se til at den byen som jeg har ført dere bort til, må ha fred og fremgang, og be til Herren for den! For når det går den vel, går det også dere vel» (Jer 29,7).

I tillegg til kirkens samfunnsengasjement gjennom offisielle uttalelser og globale tiltak, finnes det mange enkeltmedlemmer som gjør en iherdig innsats for å skape gode samfunn der de bor. Dette er mennesker som engasjerer seg i lokale foreninger og politiske partier.

Alle lokalsamfunn er avhengige av å ha mennesker som er villige til å ta på seg politisk ansvar. Som borgere har vi et ansvar for å behandle politikere med respekt. Det er vår klare rett å være uenige i politiske standpunkt, men ingen har rett til å sjikanere andre på grunn av deres overbevisning. For Syvendedags Adventister, som i alle år har vært opptatt av å hegne om ytringsfriheten og trosfriheten, bør dette være selvsagt.

De adventister som påtar seg politiske verv, må vi også heie på. De fleste av oss er stolte over at både generalguvernøren på Jamaica, Sir Patrick Allen, og statsministeren i landet, Andrew Holness, er syvendedagsadventister. I mai ble et annet menighetsmedlem, James Marape, statsminister i Papua Ny-Guinea. Det finnes mange flere adventister med viktige verv rundt omkring i verden.

Både som enkeltpersoner og som kirkesamfunn ønsker vi å bidra til kloke beslutninger i lovgivende forsamlinger og sunne lokalsamfunn med rom for mennesker med ulike syn. Det er en del av det samfunnsansvaret vi tar.