Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen

Vårt fellesprosjekt

Adventistkirkens skolenettverk i Norge består av 11 grunnskoler og 1 videregåendeskole. Dette er et stort fellesprosjekt, og vi har et fellesansvar. Som forelder har jeg hatt nær kontakt med Tyrifjord videregående skole. Det er et trygt og godt sted for ungdommer å kunne utforske sin tro, finne venner og tilhørighet, og få en utdannelse i særklasse.

På skolekonferansen som ble gjennomført i begynnelsen av februar for lærere på adventistskoler, ble det satt fokus på de gode kvalitetene ved adventistskoler. Adventister har et helhetlig syn på menneskers utvikling. Moderne forskning viser at åndelig, fysisk og sosial trivsel legger til rette for akademisk utvikling. Et verdensbilde preget av tro øker sjansen for suksess i livet.

Min opplevelse er at noe av det mest verdifulle med våre skoler, er hvordan elevene blir sett. Klassestørrelsene er ofte mindre og lærerne er villig til å strekke seg for at elevene skal få den oppfølgingen de trenger. Elevene blir sett i lys av hvordan Gud ser mennesker, skapt i Guds bilde, elsket og frelst. I våre skoler er det Guds ubetingede kjærlighet for mennesker som bør påvirke hvordan elevene møtes i hverdagen.

Nå må det sies at skoleansatte er mennesker, de også. Det er ikke alltid de lykkes med prinsippene, verdiene og målene som står sentralt i vår utdannelsesfilosofi. I slike tilfeller må vi snakke sammen, få på plass gode rutiner og oppmuntre hverandre til å arbeide videre mot målene våre.

Jeg bruker ordene «vi» og «hverandre». Grunnen er at jeg vil påstå at vårt utdannelsesnettverk i Norge, er et prosjekt som vi har et kollektivt ansvar for. Et glimrende eksempel av det kollektive ansvaret var landsinnsamlingen til TVS. De tiltakene som nå er mulig å få gjort på grunn av de over 14 millioner kronene, har vært en nødvendig investering og en satsning som sikrer skolens sentrale plass i kirkens fremtid. Denne satsningen er forsterket av grupper som på frivillig basis har pusset opp, for eksempel guttenes dagligstue og tv-stue.

Første helgen i februar så jeg Tyrifjord på sitt beste, som vårt prosjekt. Det var lørdagskveld og en ferdig oppusset aula var fylt med foreldre, elever, pastorer, lærere og administrativ stab. Foreldrene fra Oslo hadde fått ansvar for programmet og trukket inn flere ressurser fra andre deler av landet. Programmet var kreativt, åndelig og utfordrende, og meget profesjonelt. Det handlet om menighetens plass i unge menneskers hverdag. Spørsmål som ungdommer stiller, ble formidlet, men også et tydelig budskap: Gud har en plass for hver og en av oss i menigheten, og vi er invitert til å forme menigheten videre.

To av mine barn går på TVS nå og det tredje er ferdig. Jeg setter utrolig stor pris på det TVS har gitt dem. Først og fremst har de fått en kvalitetsutdannelse. Tyrifjord er kjent for sine gode akademiske resultater. I tillegg, har de fått kristne venner og et forhold til både Gud og menigheten. Det sosiale på skolen har vært fint, og de har blitt møtt av lærere og annen stab med respekt og omsorg.

Selv om Tyrifjord har vært veldig bra for oss, er ikke skolen perfekt. Der hvor mennesker er samlet, oppstår det stadige utfordringer. Men en ting jeg kan si med sikkerhet, er at ledelsen på TVS jobber kontinuerlig for at utfordringer skal bli løst og at skolen skal bli enda bedre. For tiden samarbeider skolen og menigheten med det åndelige, for å gi elevene større innflytelse over gudstjenestene. Det arbeides for at miljøet på internatet blir så godt som mulig. I en tid der demografien gjør elevtallene usikre, arbeides det mye med markedsføring, kontakt med menigheter og oppfølging av interesserte ungdommer.

Så hvordan kan vi bidra konstruktivt? Vi kan bidra med vår lojalitet og vårt engasjement. Vi kan bidra med ikke bare å sende våre ungdommer til skolen, men ved å være engasjerte foreldre. Vi kan bidra med å fortelle om det positive vi har opplevd med skolen. Vi kan bidra med økonomisk støtte og gaver som vil hjelpe skolen å opprettholde det fagtilbudet den har i dag.

Vi kan være stolte av vårt skolenettverk. Det er faktisk vår største evangeliske satsning. Så, takk for din støtte og ditt engasjerte i vårt felles prosjekt.