Meny
Lukk
Foto: Global uke
10-17
nov

Global uke 2019

10.11.2019
- 17.11.2019

Global uke mot moderne slaveri.

Millioner av mennesker i verden lever som slaver på grunn av menneskehandel, elendige arbeidsvilkår eller andre former for utnytting, som oftest på grunn av fattigdom og mangel på rettigheter. Krig, korrupsjon og klimaendringer bidrar til at flere er tvunget inn i slaveri-lignende forhold. Mange flyktninger og migranter utnyttes til tvangsarbeid eller prostitusjon, også i Europa og her i Norge, som oftest i det skjulte.

Bli med på Global uke mot slaveri 10.-17. november 2019, når menigheter og grupper over hele Norge tar slaveri-temaet inn i sine faste arenaer. Kirkene i Norge, samlet i Norges Kristne Råd (NKR), som står sammen om uka. Norges Kristne Råd er fellesrådet for 22 kirkesamfunn. I 2017 og 2018 hadde Global uke arrangementer fordelt på 14 fylker. Tiltaket er støttet av Norad og Justis- og beredskapsdepartementet.

Vi inviterer DEG til å tenke på om dere kan få til en markering i 2019.

Ambisjonsnivået bestemmer dere selv. Kanskje ta temaet inn i gudstjenesten, i ungdoms- eller unge voksne-samlinger eller andre faste møtepunkter. Eventuelt ha en film- eller seminarkveld. Det går også bra andre tider på høsten. Gjør det gjerne sammen med andre grupper og interesseorganisasjoner i ditt nærmiljø. Slik kan det gjøres:

Be sammen og samtidig
Les opp og be fellesbønnen for Global uke som finnes på www.globaluke.no. Dette er nok til at din menighet regnes med. Husk å gi oss beskjed!

Få besøk av en ressursperson
Norges Kristne Råd kan bidra med fagpersoner som kan snakke om moderne slaveri, holde andakt, preke, m.m., og kan dekke kostnader for disse.

Bruk gratis materiell
Materiell til gudstjeneste, opplegg for ungdom og familier, tips om filmer, seminar- eller samtalekveld, inspirasjonstekster, fakta- og handlingsark, osv. ligger på www.globaluke.no.

NB! Her registrerer man også sin aktivitet, så kommer den opp på landsoversikten på nettsiden.

Søk om økonomisk støtte ved hjelp av søknadsskjema på nettsiden.

Få ideer, tips og forslag gjennom en uforpliktende telefonprat eller mailkontakt med oss.

Mye eller lite – alt teller i kampen mot moderne slaveri. Kontakt oss på efs@norkr.no, tlf.: 23 08 13 25 / 934 41 915 eller erhard.hermansen@norkr.no.