Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Tyrifjord videregående skole, Tyrifjordveien, Røyse, Norge

04
feb

Når troen gjør skade

Tyrifjord Videregående Skole, Aulaen

04.02.2023 kl. 16:30
- 04.02.2023 kl. 18:00

Aslaug Klausen og Harald Giesebrecht snakker om barn, tro og traumer.

For noen er oppveksten med en tro forbundet med trygghet, glede og et godt nærvær. Troen er blitt en positiv ressurs for livet. Andre, oppvokst i samme miljø, ender opp med å forbinde troen med skyld, skam, utenforskap og ikke minst frykt. Noen får angst, PTSD og depresjoner. Hvordan blir det slik? Hvordan kan vi forebygge?

4. februar kl 16:30 i aulaen på Tyrifjord videregående skole vil Aslaug og Harald snakke sammen om hva de har observert og lært om barn, tro og traumer. Etterpå blir det respons ved Nina Myrdal (leder for adventistenes skolearbeid) før det åpnes for spørsmål og innspill fra salen.

Aslaug Olette Klausen har skrevet boken Ingen er så trygg i fare Samtaler om tro og traumer. Hun leter i boken etter både en forklaring på og et språk for hva som gikk så galt i oppveksten i Den norske kirke. Hun snakker med både fagpersoner og andre som sliter etter en oppvekst i liknende kristne miljøer.

Harald Giesebrecht er en av de nasjonale lederne for Adventistkirkens ungdomsarbeid. Han har utviklet Vær-Varsom-plakaten for kristen barneoppdragelse for nettopp å forebygge trostraumer. Han har også skrevet boken Ærlig talt, Gud som konfronterer voldelige gudsbilder.

Programmet er åpent for alle.

Arrangementet blir streamet fra Tyrifjord menighets stream: https://taler.sdak.no/tyrifjord/