Meny
Lukk
Thomas Petracek (t.v.), Head of Programs & Emergency Response, ADRA Europa, i samtale med Elidon Bardhi, programdirektør, ADRA Norge, etter toppmøtet om humanitære utfordringer i Ukraina som ble arrangert av Europakommisjonens generaldirektorat for humanitær bistand og sivil beredskap (ECHO) og Utenriksdepartementet i Oslo rådhus 26. september.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

ADRA Europa trapper opp bistanden til Ukraina

EU-toppmøte i Oslo behandlet behovet for humanitær bistand og utviklingshjelp i Ukraina.

ADRA-nettverket forbereder seg på å ta en enda større rolle i den humanitære hjelpen til Ukraina. Det er klart etter et møte på høyt nivå i Oslo 26. september for å diskutere koordineringen av den humanitære responsen på krisen i Ukraina.

ADRA Ukraina driver en omfattende operasjon, spesielt i Øst-Ukraina, for å hjelpe ofrene for den pågående krigen. Thomas Petracek, Head of Programs & Emergency Response ved ADRAs Europakontor, forventer at denne innsatsen vil øke betydelig i løpet av de kommende månedene.

Dette er en viktig konklusjon for ADRA etter at Petracek deltok på det tredje humanitære toppmøtet om Ukraina 26. september 2023 i Oslo rådhus. Møtet ble organisert av EU-kommisjonens generaldirektorat for humanitær bistand og sivil beredskap (ECHO), og det norske utenriksdepartementet var vertskap.

Humanitære behov i Ukraina

Møtet fant sted ett år etter at det første møtet i serien ble avholdt i Brussel. Den gang samlet møtet representanter for den ukrainske regjeringen, EUs medlemsstater, viktige givere, FN-organisasjoner, Den internasjonale Røde Kors-komiteen, Verdensbanken og EU-finansierte humanitære organisasjoner. Målet var å sikre en bærekraftig, effektiv og omfattende respons på de humanitære behovene i Ukraina, inkludert både humanitær bistand og utviklingshjelp. Møtet i Oslo samlet enda flere deltakere enn det første møtet.

EU-kommissær for krisehåndtering, Janez Lenarčič, fremhevet i sin åpningstale viktigheten av å opprettholde humanitær finansiering, partnerskap med lokale aktører, humanitær minerydding og balansen mellom humanitær bistand og gjenoppbygging.

«Som en ledende humanitær giver i Ukraina har EU invitert viktige humanitære aktører til å diskutere de mest presserende behovene til det ukrainske folket», uttalte Lenarčič på ECHOs nettside i en nyhetsartikkel som ble publisert samme dag som møtet fant sted.

Da representanten for ADRA Europa kom hjem fra toppmøtet i Oslo, forklarte han hvordan ADRA Europa i samarbeid med EU, medlemslandene og FN vil arbeide med dem for å gjennomføre humanitær bistand og utviklingshjelp i Ukraina.

ADRA Ukraina samarbeider tett med lokale myndigheter. Andriy Volkov (t.v.), en frivillig fra ADRA Ukraina, leverer humanitær hjelp til mennesker som bor nær den ukrainske grensen til Russland. Her har Yuri Zarko (t.h.), ordfører i Bilopillya i Sumy-regionen i Ukraina, overrakt ADRA et sertifikat fra kommunen som takk for arbeidet. Foto: Med tillatelse fra Yuri Zarko/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

ADRAs virksomhet i Ukraina

ADRAs virksomhet i Ukraina er for tiden på 18 millioner dollar og støttes av ulike offentlige instanser. På møtet i Oslo ble det klart at det internasjonale samfunnet vil øke støtten til Ukraina. ADRA vil spille en viktig rolle i dette arbeidet og vil søke om midler til bistandsprosjekter som ADRA Ukraina er spesielt godt egnet til å gjennomføre.

«Mest sannsynlig vil ADRA konsentrere seg om tre til fire områder nær frontlinjen, med fokus på helse og utdanning, men også begynne å arbeide med rehabilitering», sa Petracek etter møtet.

Han påpekte at det er en trend i bistandssektoren at lokale frivillige organisasjoner spiller en stadig viktigere rolle i gjennomføringen av bistanden. ADRA Ukraina er som nasjonal frivillig organisasjon godt egnet til å fylle denne rollen. ADRA Ukraina har i dag rundt 300 ansatte og hundrevis av frivillige over hele landet.

ADRA Europas giverkontorer, som ADRA Tsjekkia, ADRA Danmark, ADRA Tyskland og ADRA Slovakia, er nå i dialog med sine respektive regjeringer og vil sannsynligvis motta støtte til bistandsprosjekter i Ukraina.

For å motta EU-midler gjennom EU-kommisjonens generaldirektorat for humanitær bistand og sivil beredskap (ECHO) må ADRA-kontorene sertifiseres. ADRA Tsjekkia, ADRA Danmark og ADRA Tyskland er allerede sertifisert. ADRA Norge er i ferd med å bli sertifisert.

Tilbake til nyhetsarkiv