Lukk
ADRA er på plass for å bidra med nødhjelp til de som er rammet av jordskjelvene.
Foto: ADRA

ADRA i gang med nødhjelp etter jordskjelv i Syria og Tyrkia

Takk til deg som gir.

Redningsmannskapene har en kamp mot klokka for å redde mennesker som er fanget i ruinene etter jordskjelv i Tyrkia og Syria. Over 5000 er bekreftet omkommet og tallet forventes å stige de neste dagene. WHO frykter at så mange som 20 000 kan ha omkommet i ruinene.

Allerede samme dag som jordskjelvet skjedde, sørget ADRA for mat og vann til 800 mennesker ved to tilfluktsentre i Syria. Mange familier har mistet alt de eier og søkt tilflukt i skolebygg.

Det første jordskjelvet er det kraftigste som er målt i Tyrkia på over 80 år, i følge nyhetskilder. I timene etter var det en rekke etterskjelv. Staben i ADRA Syria melder om kaldt vær og regn. NRK melder om snøstorm i Tyrkia. Det gjør det ekstra vanskelig for menneskene som er rammet av katastrofen.

Takk for din gave til nødhjelp: husly, tepper, lommelykter, mat og vann.

ADRA har pågående prosjekter i Latakia og Aleppo i Syria der vi fra før arbeider med å rehabilitere ødelagte skoler, gi kontantstøtte, mat, vinterhjelp, beskyttelse og psykososial støtte. Fra Norge har vi de siste årene spesielt støttet et prosjekt for inkludering av barn og voksne med nedsatt funksjonsevne.

Takk til deg som gir og gjør nødhjelpsarbeidet mulig.

Gi med Vipps eller kort her: https://gi.adranorge.no/nodhjelp/syria

Eller til ADRAs konto: 3000.30.31035 (Merk jordskjelv)

Tilbake til nyhetsarkiv