Meny
Lukk
Fra venstre: Fredrikke Kilander, Underdirektør Avdeling for Sivilt samfunn (SIVSA), Seksjonsleder for sivilt samfunn, utdanning, helse og samordning av brede avtaler; Birgit Philipsen, Generalsekretær ADRA Norge, Wenche Fone, Avdelingsdirektør for Sivilt Samfunn; Marion Godager Tveter, Seniorrådgiver Avdeling for sivilt samfunn.
Foto: ADRA Norge

ADRA med NORAD-avtale til 188 millioner kroner

ADRA fikk sist uke bekreftet ny 5-årig programavtale med Norad på til sammen 188 millioner kroner.

Avtalen gjelder inkluderende utdanning for barn og ungdom i Myanmar, Etiopia, Sør-Sudan og Somalia, og ADRA Norges generalsekretær Birgit Philipsen er glad for at de kan videreføre tilbudet til de svakeste i samfunnet.

– Vi er glade for at vi kan fortsette å gi kvalitetsutdanning til titusener av barn i noen av verdens fattigste og mest sårbare land. Mange barn i disse landene er ofre for krig og konflikt og har mistet mange viktige år av skolegangen sin. ADRA ser fram til et fortsatt konstruktivt samarbeid med Norad. I det nye utdanningsprogrammet legger vi spesielt vekt på å inkludere barn som tradisjonelt er utestengt fra skolen: barn med funksjonsnedsettelse og jenter fra fattige familier.

Det nye programmet bygger på læring og erfaringer fra den første fasen av utdanningsprogrammet som varte fra 2014 – 2018. Målet er at alle elever uansett bakgrunn, evner eller kjønn blir rustet med holdninger og ferdigheter som vil hjelpe dem til å utvikle sitt eget potensial. Dette gjelder i skoler, hurtigskoler, alternativ undervisning og fag- og yrkesopplæring. ADRA vil også styrke kapasiteten hos lokalsamfunn, lokale myndigheter og sivilsamfunnsorganisasjoner. I alle land jobber vi med forbedring av den formelle skolestrukturen, og i Somalia, Etiopia og Myanmar vil programmet også fokusere sterkt på yrkesutdanning.

Gode resultater fra første fase gir grunnlag for videre programstøtte

Den første femårige fasen av ADRA Norges utdanningsprogram «Strengthening Equity, Access and Quality in Education» (SEAQE 1) har gitt gode resultater og styrket utdanningstilbudet i Etiopia, Sør-Sudan, Somalia og Myanmar. Det totale budsjettet i femårsperioden var på 173 millioner kroner. 90 % ble finansiert av Norad, og et særdeles viktig bidrag på 10 % kom fra norske givere gjennom Hjelpeaksjonen og fastgivere.

Resultatene fra arbeidet med utdanning handler om økt læringsutbytte og at flere barn fullfører skolegangen. Myndigheter, skoleledelser og lokalsamfunn har fått inspirasjon og kapasitet til å støtte og drive skolene. Det er en økende bevissthet om viktigheten av at alle barn får tilgang til utdanning, og at retningslinjer og systemer støtter og muliggjør en større grad av inkludering av marginaliserte barn i skolen.

Resultater i Øst-Afrika for perioden 2014 – 2018: Etiopia, Somalia og Sør-Sudan

 • 31 % økning i antall barn i prosjektområdene som begynner på skolen
 • 41 % økning i antall jenter som går på skolen
 • 39 % økning i læringsutbytte
 • Gapet mellom jenter og gutters læringsutbytte har minsket
 • 5031 yrkesutdanningselever fullførte utdanningen, hvorav 56 % jenter
 • 82 % av dem som fullførte yrkesopplæring har fått jobb eller startet eget foretak

Resultater i Myanmar

 • 14 % økning i antall elever som går på skolen i prosjektområdene
 • 12 % økning i antall elever som går videre til ungdomsskolen i prosjektområdene
 • SEAQE arbeider for bærekraftige retningslinjer og praksis når det gjelder morsmål, utdanning for etniske minoriteter og formell godkjenning av utdanning
 • ADRAs systematiske arbeid med yrkesutdanning har mobilisert andre aktører til å bidra med styrking av det offentlige yrkesutdanningssystemet
 • 1213 elever fullførte yrkesutdanningsprogrammet – og 46 % var jenter
 • 76 % av elever som fullførte fag- og yrkesutdanning, har fått jobb eller startet eget foretak

Besøk ADRA Norges websider for å lese mer om deres prosjekter og hvordan du kan bli en støttespiler!

Tilbake til nyhetsarkiv